Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για καθυστέρηση αδειοδότησης φωτοβολταϊκών

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για καθυστέρηση αδειοδότησης φωτοβολταϊκών

15

NEW

 

 

 

 Δευτέρα, 13.9.2010

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την απουσία διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και απάντησης για τους όρους σύνδεσης, καθώς και την ύπαρξη καθυστερήσεων για την έγκριση και αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων, επισημαίνει ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, με Ερώτηση που κατέθεσε, σήμερα, προς την αρμόδια Υπουργό.

 

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής στην Ερώτησή του τονίζει ότι, λόγω του όγκου των αιτήσεων και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. με ανακοινώσεις της, ενημέρωσε του ενδιαφερόμενους ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στον πρόσφατο Νόμο (3851/2010), αναλύοντας με κάθε λεπτομέρεια τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, χωρίς, ωστόσο, να δίνει καμία περαιτέρω λεπτομέρεια, ως προς το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί από τις υπηρεσίες, μέχρι την τελική απάντηση προς τους επενδυτές, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κ.ο.κ.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι είναι διάχυτη η φημολογία μεταξύ των ενδιαφερομένων επενδυτών, σχετικά με επιλεκτική προώθηση των αιτήσεων.

 

Για τους λόγους αυτούς  ο Κωστής Μουσουρούλης ρωτά την αρμόδια Υπουργό:

 

1.      Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την απάντησή στους ενδιαφερόμενους με τους όρους σύνδεσης. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τη σύνταξη της απάντησης αυτής;

 

2.      Με ποιο τρόπο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενημερώνεται για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεών βάσει προτεραιότητας σε σχέση με λοιπές αιτήσεις που έχουν γίνει στην Δ.Ε.Η. Α.Ε.;

 

3.      Ποιος είναι, κατά προσέγγιση, ο χρόνος που απαιτείται και προβλέπεται τυπικά, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις και έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Πολεοδομία), καθώς και από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς τον κάθε ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλλει αίτηση;

 

4.      Εφόσον ο ενδιαφερόμενος συνηγορήσει στο να καταβάλλει το χρηματικό τίμημα του ανωτέρω κόστους σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος, ποιος είναι ο κατά προσέγγιση χρόνος περάτωσης της κατασκευής του έργου σύνδεσης; Ποιος είναι ο κατά προσέγγιση χρόνος που θα πρέπει να παρέλθει για την υπογραφή της 20ετους σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.);

 

5.      Σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. μπορεί να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας; Τι προβλέπεται για τις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει στη Δ.Ε.Η. Α.Ε το κόστος κατασκευής του έργου σύνδεσης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου;

 

6.      Για ποιους τεχνικούς ή άλλους λόγους η Δ.Ε.Η. A.E. δεν παραλαμβάνει αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα σε διασυνδεδεμένα νησιά (Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Εύβοια);