Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ε.Ε.- Χρειαζόμαστε μία φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική για το ποδήλατο στην πόλη

Ε.Ε.- Χρειαζόμαστε μία φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική για το ποδήλατο στην πόλη

8

 


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Γραφείο Σπύρου Δανέλλη

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2010

 

Χρειαζόμαστε μία φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική για το ποδήλατο στην πόλη

 

Νέα μέτρα προώθησης της αστικής ποδηλασίας στις ευρωπαϊκές πόλεις ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κοινή γραπτή ερώτησή τους τέσσερα μέλη της Σοσιαλιστικής ομάδας του ευρωκοινοβουλίου – μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού – μετά από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρου Δανέλλη.

 

Η διευρυμένη χρήση του ποδήλατου στις αστικές περιοχές αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ καθώς οδεύουμε προς τις πόλεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, απελευθερωμένες από την κυκλοφοριακή συμφόρηση,” σημειώνουν οι ευρωβουλευτές στην ερώτησή τους. Ωστόσο, “στο Σχέδιο Δράσης (της Κομισιόν) για την Αστική Κινητικότητα….σε αντίθεση με τις αειφόρες δημόσιες συγκοινωνίες, την ενεργειακά αποδοτική οδήγηση και τα υβριδικά οχήματα, ο ρόλος της ποδηλασίας δεν προσδιορίζεται“.

 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν συγκεκριμένες νέες δράσεις για την προώθηση της αστικής ποδηλασίας, όπως και την ένταξη της στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για την Υγεία.  Συγκεκριμένα, ζητούν από την Κομισιόν να παρέχει στις τοπικές αρχές της Ε.Ε. την καθοδήγηση που θα τους επιτρέψει να ενσωματώσουν τις υποδομές ποδηλασίας στο κύριο σύστημα μεταφορών και δημοσίων συγκοινωνιών της κάθε πόλης.

 

Επιπλέον, παραθέτονται στοιχεία σχετικά με τις θετικές επιδράσεις της αστικής ποδηλασίας στην δημόσια υγεία, αλλά και ακόμη και στα δημόσια οικονομικά.  Υπογραμμίζουν πως – όπως στην περίπτωση της Αυστρίας – η εξάπλωση της ποδηλασίας στις αστικές μεταφορές μειώνει το κόστος περίθαλψης που οφείλεται στην ανεπαρκή φυσική άσκηση (€250-300 ανά πολίτη ετησίως, επιτρέποντας δυνητικά την εξοικονόμηση έως και δισεκατομμυρίων ευρώ).

 

Την ερώτηση συνυπογράφουν:

Σπύρος Δανέλλης (Ελλάδα)

Μπράιαν Σίμπσον (Ηνωμένο Βασίλειο) Πρόεδρος Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Σαίντ Ελ Καντράουι (Βέλγιο) Συντονιστής Σοσιαλιστών, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Ινές Αγιάλα Σέντερ (Ισπανία)

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

——————————————————————————————-

 

Η προώθηση της ποδηλασίας

 

Η διευρυμένη χρήση του ποδήλατου στις αστικές περιοχές αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ καθώς οδεύουμε προς πόλεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, απελευθερωμένες από την κυκλοφοριακή συμφόρηση.  Θα συνεισέφερε επίσης στους κλιματικούς στόχους της Ε.Ε., ωφελώντας παράλληλα την υγεία των πολιτών. Ταυτόχρονα, αμβλύνοντας το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα οδηγούσε σε τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

 

Παρόλο που η θετική επίδραση της ποδηλασίας στην Υγεία είναι γνωστή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, “ο πολιτικός σχεδιασμός συχνά προσπερνά…. τα μέσα μεταφοράς που συνεπάγονται φυσική άσκηση, όπως η ποδηλασία”.  Υπογραμμίζει περαιτέρω πως – όπως στην περίπτωση της Αυστρίας – η επίτευξη υψηλότερου μεριδίου για το ποδήλατο στις αστικές μεταφορές μειώνει το κόστος περίθαλψης που οφείλεται στην ανεπαρκή φυσική άσκηση (€250-300 ανά πολίτη ετησίως).

 

Στην Διακήρυξη του Άμστερνταμ (2009) στο πλαίσιο του ΠΟΥ, τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. δεσμευτήκαν να προωθήσουν “μέτρα και δράσεις προώθησης υγιεινών και ασφαλών μέσων μεταφοράς”, αναγνωρίζοντας ειδικά την ανάγκη για υποδομές κυκλοφορίας πεζή και ποδηλασίας.

 

Στο Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα (2009), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε 20 δράσεις με στόχο την οικοδόμηση αειφόρων συστημάτων αστικής κινητικότητας.  Ωστόσο, σε αντίθεση με π.χ. τις αειφόρες δημόσιες συγκοινωνίες, την ενεργειακά αποδοτική οδήγηση και τα υβριδικά οχήματα, ο ρόλος της ποδηλασίας δεν προσδιορίζεται.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

 

Τι συγκεκριμένες νέες δράσεις σχεδιάζει η Επιτροπή για την προώθηση της ποδηλασίας στην πόλη, πέρα των υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης και της Ευρωπαικής Εβδομάδας Κινητικότητας?

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, θα παρασχεθεί στις τοπικές αρχές η κατάλληλη καθοδήγηση για τη δημιουργία “μαλακών” υποδομών μεταφορών (ποδηλατοδρόμοι, ζώνες πεζών, κλπ) πλήρως ενσωματωμένων με τις δημόσιες συγκοινωνίες?

 

Δεδομένων των ωφελειών της ποδηλασίας για τη Δημόσια Υγεία, έχει ενσωματωθεί η προώθησή της στις κοινοτικές πολιτικές για την Υγεία?