Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κ. Μουρουρούλης: καθυστέρηση στην υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Κ. Μουρουρούλης: καθυστέρηση στην υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

15

 Τρίτη, 21.9.2010

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Πότε θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ζητά να μάθει ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Μουσουρούλης με Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα, προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

 
Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι το Πρόγραμμα που είχε προετοιμάσει το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, δημόσιας δαπάνης 400 εκ. Ευρώ και συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1 δισ. Ευρώ, είχε αποσπάσει εύσημα από την Ε.Ε. για την αρτιότητά του, εξυπηρετούσε απολύτως το στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και της τόνωσης της οικοδομικής δραστηριότητας.

 

Παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση ανέστειλε αναιτιολόγητα το Πρόγραμμα, ανακοινώνοντας με δηλώσεις των αρμόδιων Υπουργών δύο τουλάχιστον «ανασχεδιασμούς» του, ως προς τα χρονοδιαγράμματα, τον προϋπολογισμό και τα εργαλεία εφαρμογής του. Την ίδια ώρα, τα προαπαιτούμενα του τελευταίου ανασχεδιασμού (Π.Δ., τεχνικές οδηγίες κλπ) έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα την ακύρωση στην πράξη του Προγράμματος.

 

Ο Κωστής Μουσουρούλης τονίζει ότι η σύσταση του «Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης ‘’Εξοικονομώ κατ’ οίκον’’» υποδηλώνει την πρόθεση απορρόφησης πόρων μέσω χρηματοοικονομικής τεχνικής και όχι μέσω της ουσιαστικής υλοποίησης του έργου, που είναι η μόνη λύση για να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την οικονομία, την απασχόληση και κυρίως στους πολίτες, με τη μείωση των δαπανών τους για κατανάλωση ενέργειας.

 

Επιπλέον, ο Βουλευτής επισημαίνει την αδράνεια που παρατηρείται στο αντίστοιχο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τους Δήμους και καταλήγοντας, ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

 

1.      Για ποιους ακριβώς λόγους δεν υλοποιείται ένα πρόγραμμα που ανασχεδιάστηκε και εξαγγέλθηκε τρεις τουλάχιστον φορές σε ένα σχεδόν χρόνο; Σε ποιους λόγους αποδίδονται οι καθυστερήσεις έκδοσης του Π.Δ. για τα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών και οργάνωσης / στελέχωσης της «Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας» και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους στο Πρόγραμμα αλλά και την ενεργειακή επιθεώρηση γενικότερα;

 

2.      Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των σχετικών με το Πρόγραμμα πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ; Ποιοι κωδικοί θεματικής προτεραιότητας συνεισφέρουν προς τον ενδεδειγμένο κωδικό 43 και από ποιους άξονες; Παρακαλώ να κατατεθεί σχετικός πίνακας ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

3.      Μέσω ποιας ακριβώς  πολιτικής ή διοικητικής πράξης ή διαδικασίας εξασφαλίσθηκε η συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 162 εκ. Ευρώ από το Π.Ε.Π. Αττικής και από τους πόρους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου στα αντίστοιχα Π.Ε.Π; Ποιο είναι το ύψος της δημόσιας δαπάνης για κάθε Περιφέρεια του Στόχου 1 που δεν συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου και πως κατανέμεται μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»;

 

4.      Υπεγράφη η αναμενόμενη περί τα τέλη Ιουλίου, σύμβαση μεταξύ του ΤΕΜΠΜΕ, των συναρμόδιων Υπουργείων και των Περιφερειών που συνεισφέρουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης (ΕΤΧ); Αν όχι, πότε πρόκειται να υπογραφεί και πότε θα μεταβιβαστεί στο ΤΕΜΠΜΕ η προϋπολογισθείσα συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 396 εκ. Ευρώ;

 

5.      Πότε θα δημοσιευτεί η ανοιχτή προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις Τράπεζες για να συν-επενδύσουν και να διαχειριστούν το συνολικό πακέτο δημόσιας δαπάνης 396 εκ. Ευρώ; Θα περιλαμβάνει πρόνοιες σχετικά με τους όρους δανειοδότησης που θα μπορούν να εφαρμόζουν οι τράπεζες που θα επιλεγούν ή το ζήτημα αυτό θα αντιμετωπισθεί στις συμβάσεις που θα υπογράψουν με το ΤΕΜΠΜΕ; Από πότε οι πολίτες θα μπορούν, να προσέρχονται στις συνεργαζόμενες τράπεζες για την υποβολή αιτήσεων δανειοδότησης;

 

6.      Για ποιους ακριβώς λόγους δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τους Δήμους;