Αρχική Νέα Τοπικά Παύλος Βογιατζής: επιστολή του προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας

Παύλος Βογιατζής: επιστολή του προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας

5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σε επιστολή του προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, ο Νομάρχης Λέσβου, Παύλος Βογιατζής, επισημαίνει:

 

«Διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο του Π. Δ/τος που δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά στην «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» που θα αντικαταστήσει την Ε.Ν.Α.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά στον τρόπο εκπροσώπησης και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα προτείνεται όπως κάθε Περιφέρεια να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) εκπρόσωπο για κάθε πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους αντί του προβλεπόμενου για την ΕΝΑΕ «ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε Νομαρχιακού Συμβουλίου».

Επειδή κατά την άποψή μας η προτεινόμενη αντιπροσώπευση στερεί από τις μικρές και νησιωτικές Περιφέρειες την ισότιμη παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση της «Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας» παρακαλούμε να παρέμβετε προς την κατεύθυνση του να ισχύσει και στην ΕΝ.Π.Ε. το ίδιο σύστημα αντιπροσώπευσης της Γενικής Συνέλευσης που ισχύει σήμερα και στην Ε.Ν.Α.Ε.»