Αρχική Νέα Τοπικά Προέγκριση του έργου βελτίωσης εθνικής οδού Χίου- Καρδαμύλων (Μονή Μερσινιδίου- Συκιάδα)

Προέγκριση του έργου βελτίωσης εθνικής οδού Χίου- Καρδαμύλων (Μονή Μερσινιδίου- Συκιάδα)

8

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Με απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου, προεγκρίνεται το σχέδιο σύμβασης του υποέργου «Βελτιώσεις στο τμήμα της εθνικής οδού Χίου-Καρδαμύλων από την Ιερά Μονή Μυρσινιδίου μέχρι το κόμβο της Συκιάδας» της πράξης «Βελτιώσεις στην Εθνική οδό Χίου- Καρδαμύλων», συνολικού προϋπολογισμού 4.107.167 ευρώ.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Προχωρήσαμε στην προέγκριση της υπογραφής σύμβασης του τμήματος από την Ιερά Μονή Μυρσινιδίου μέχρι τον κόμβο της Συκιάδας της εθνικής οδού Χίου Καρδαμύλων. Τώρα μπορεί άμεσα να υπογραφεί η σύμβαση και να αρχίσει η υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που υλοποιούνται στην Περιφέρεια μας, που θα ενισχύσει την προσπελασιμότητα και θα αναβαθμίσει την πρόσβαση στο βόρειο τμήμα του νησιού, μειώνοντας την χρονοαπόσταση από την πόλη της Χίου στα Καρδάμυλα».