Αρχική Νέα Τοπικά Π. Λαμπρινούδης: Προτάσεις για αποκεντρωμένη δημοκρατική λειτουργία

Π. Λαμπρινούδης: Προτάσεις για αποκεντρωμένη δημοκρατική λειτουργία

12

Στο ριζικά νέο σκηνικό της διοικητικής – αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, όπως αυτό διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», είναι αναγκαίο οι νέες δημοτικές αρχές που θα προκύψουν από τις εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου να διασφαλίσουν:

 •       Την αποτελεσματικότητα και την «ενιαία γραμμή πλεύσης» για την παραγωγή έργου.
 •       Την ισόρροπη ανάπτυξη και την ισότιμη κατανομή πόρων και έργων εντός των ορίων των νέων διοικητικών ενοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» (νέοι Δήμοι).
 •       Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες, όποια κι αν είναι η θέση του οικισμού τους, ανεξάρτητα από γεωγραφικές αποστάσεις  από την έδρα του νέου Δήμου.
 •       Τη δημοκρατική λειτουργία με τη διασφάλιση αποκεντρωμένων αντιπροσωπευτικών θεσμών σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος και τοπικών κοινοτήτων και την υποστήριξη τους με πόρους και αρμοδιότητες (τοπικά συμβούλια, λαϊκές συνελεύσεις κ.ά).

Ειδικά για την περίπτωση της Χίου, με όλες τις ιδιαιτερότητες που συνεπάγεται ο νησιωτικός χαρακτήρας του νέου Δήμου, η νέα Δημοτική Αρχή, οφείλει να ανταποκριθεί σε δυο προκλήσεις:

 1. Την εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος έργων, δράσεων και λειτουργιών, με ενιαίους στόχους και αξιολόγηση του, που θα θέτει τέρμα στην πολυδιάσπαση και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον κίνδυνο δημιουργίας οικισμών – περιοχών πολλών «ταχυτήτων».
 2. Τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας των νέων θεσμών και της συμμετοχής του δημότη στις διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού με τη διαρκή λειτουργία τοπικών δημοκρατικών θεσμών εκπροσώπησης.

Υπάρχει μια εύλογη ανησυχία  μεταξύ των πολιτών για το κατά πόσον ο νέος Δήμος θα  καταφέρει να ανταποκριθεί άμεσα στις προτεραιότητες αυτές, για το κατά πόσον τα κέντρα λήψης των αποφάσεων θα συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά στον πολίτη και να υπόκεινται στο δημοκρατικό έλεγχο της τοπικής κοινωνίας.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων που έχουν άμεση σχέση με την εκπροσώπηση του πολίτη και την ποιότητα της τοπικής δημοκρατίας, δεν αρκούν οι «καλές προθέσεις» και οι σχετικές διακηρύξεις. Απαιτείται συγκεκριμένος προγραμματισμός, ανάληψη συγκεκριμένων  προγραμματικών δεσμεύσεων. Απαιτούνται επίσης ευρύτερες συναινέσεις και συνεργασίες μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των δημοτικών κινήσεων και παρατάξεων κάτι για το οποίο σήμερα δεσμευόμαστε.
Για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές, ως Συνδυασμός «Όλοι Μαζί Για Τη Χίο Μας», περιλαμβάνουμε στο πρόγραμμά μας σειρά πρωτοβουλιών στο διοικητικό επίπεδο, οι οποίες ανταποκρίνονται στο όραμα μας για ένα νέο Δήμο ισχυρό, δημοκρατικό και αποτελεσματικό, για υπηρεσίες κοντά στο δημότη.
Κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμά μας κατέχουν οι ακόλουθες αρχές:

 •       Ορθολογική κατανομή των υπηρεσιών και του προσωπικού στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του νέου Δήμου.
 •       Αξιοποίηση του θεσμού των τοπικών Αντιδημάρχων και των τοπικών θεσμών εκπροσώπησης του πολίτη, υποστήριξη και ενίσχυσή τους.
 •       Ενεργοποίηση των θεσμών των λαϊκών συνελεύσεων και των τοπικών δημοψηφισμάτων για θέματα μείζονος σημασίας.
 •       Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας σε όλη την εμβέλεια του νέου Δήμου για τη στέγαση υπηρεσιών και δημοτικών δραστηριοτήτων.
 •       Αποκέντρωση δημοτικών υπηρεσιών στα δημοτικά διαμερίσματα για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος υπερ-συγκέντρωσης τους στην έδρα του Δήμου.
 •       Εξυπηρέτηση του δημότη όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του με ενίσχυση και στήριξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).
 •       Αποκέντρωση πόρων με διαμόρφωση τοπικών προϋπολογισμών ανά δημοτικό διαμέρισμα με στόχο την ενίσχυση των υποδομών στους περιφερειακούς οικισμούς.
 •       Ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων οικισμών με τη λειτουργία κινητών μονάδων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.
 •       Στενή συνεργασία με το νέο θεσμό του «Συνηγόρου του Δημότη» για τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 •       Ενίσχυση των θεσμών δημόσιας διαβούλευσης και διαφάνειας με χρήση του διαδικτύου και υπηρεσιών επικοινωνίας και πληροφορικής.

Οι παραπάνω δράσεις, από κοινού με τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και ομάδες – πρωτοβουλίες πολιτών μπορούν να εγγυηθούν τη δημοκρατική – αντιπροσωπευτική λειτουργία των νέων θεσμών, να τονώσουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης του δημότη καθώς και την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή έργου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές, οι πολίτες της Χίου καλούνται να επιλέξουν τα καταλληλότερα πρόσωπα που θα καθορίσουν την καθημερινή τους ζωή και το μέλλον του Νησιού.
Τον Νοέμβρη οι πολίτες της Χίου θα αποφασίσουν αποκλειστικά για το ποιος είναι ο καταλληλότερος Δήμαρχος και συνδυασμός για την Χίο. Με αίσθημα ευθύνης για τον τόπο και την επιτυχία της νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συντελείτε στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο τόπος χρειάζεται ανθρώπους με ξεκάθαρη άποψη σε θέματα ανάπτυξης και προοπτικής.
Ο νέος Δήμος Χίου βρίσκει όλους τους Χιώτες ενωμένους με αυτοπεποίθηση με μεράκι και όρεξη για δουλειά.
Θέλει γνώσει στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διεκδικητική διάθεση ώστε να οδηγήσουμε το Νησί μας, με ακόμη ποιο γρήγορους ρυθμούς στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων υποδομών που έχει ανάγκη με ακόμη ποιο γρήγορους ρυθμούς στην αναπτυξιακή πορεία που χρειάζεται, αξιοποιώντας παράλληλα όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας.