Αρχική Νέα Τοπικά Προσλήψεις 2 ατόμων από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Προσλήψεις 2 ατόμων από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου

5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στα πλαίσια της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες για την Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Οι απαιτούμενες διαδικασίες κάλυψης των θέσεων ξεκινούν άμεσα.