Αρχική Νέα Τοπικά Μέτρα για δεξαμενόπλοια τύπου “Prestige”

Μέτρα για δεξαμενόπλοια τύπου “Prestige”

87


{fnc titlos}


 
Η πρώτη Ιουλίου του ερχόμενου έτους καθορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή των μέτρων που απαγορεύουν τη δραστηριοποίηση των μονού τοιχώματος δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρελαιοειδή οι υπουργοί Μεταφορών και Ναυτιλίας στην τελευταία τους συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από την πίεση των επιπτώσεων της βύθισης του δεξαμενόπλοιου «Prestige».
Για την ακρίβεια, στο κείμενο γίνεται αναφορά για μεταφορά «υψηλών κλασμάτων πετρελαίου» χωρίς περαιτέρω επεξήγηση. Επίσης, δεν έγινε καμία αναφορά για την ηλικία των μονού τοιχώματος πλοίων.
Αναλυτικά παρουσιάζονται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργο Ανωμερίτη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Θαλασσίων Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοίας και την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.
Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις και συνεχείς προσπάθειες της Δανικής Προεδρίας, της Επιτρόπου και της Ελληνικής πλευράς, η οποία εκ των πραγμάτων θα διαχειρισθεί κατά την Ελληνική Προεδρία του Α΄ εξαμήνου του 2003, τα προκύπτοντα θέματα εφαρμογής των Συμπερασμάτων, το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε ένα συμβιβαστικό κείμενο με το οποίο:


1. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει πρόταση, η οποία θα αφορά την επιτάχυνση της σταδιακής απόσυρσης των Δ/Ξ μονού κύτους, ενσωματώνοντας πρόγραμμα εκτίμησης της κατάστασης στο γενικό καθεστώς επιθεώρησης των πετρελαιοφόρων ανεξαρτήτως σχεδιασμού τους από την ηλικία των 15 ετών. Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2003.
2. Συμφωνεί ότι τα βαρύτερα κλάσματα του πετρελαίου (heavy grades of oil) θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο με Δ/Ξ διπλού κύτους.
3. Επιπλήττει τα κράτη μέλη που δεν πέτυχαν το ποσοστό 25% των ετήσιων επιθεωρήσεων στα λιμάνια τους και τα καλεί να εφαρμόσουν την οδηγία 95/21/ΕΚ για τον έλεγχο του κράτους του λιμένα. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο για μείωση των ελέγχων σε πλοία υψηλού κινδύνου από 12 σε 6 μήνες.
4. Ζητάει την άμεση ενεργοποίηση της EMSA, του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοίας.
5. Παρακινεί τα μέλη να καταρτίσουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2003 σχέδια καταφυγίων για τα πλοία που κινδυνεύουν.
6.  Συμφωνεί να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας κατά μήκος των ακτών των κρατών μελών στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου.
7. Παρακινεί τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν κοινά συμφέροντα σε Ευαίσθητες Θαλάσσιες Περιοχές, να διατυπώσουν προτάσεις μέσω του ΙΜΟ.
8. Καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας για έλεγχο, εντός οικονομικής ζώνης 200 μιλίων από τις ακτές τους, επικίνδυνων πλοίων με προκαθορισμένα κριτήρια, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
9. Ζητάει να δημιουργηθεί συμπληρωματικό Ταμείο Αποζημιώσεων, το οποίο θα καλύπτει τα θύματα ρυπάνσεων από πετρέλαιο μέχρι 1.000 εκατ. ευρώ.
10. Παρακινεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με εταιρίες, πετρελαίων, ναυτιλιακές, εφοπλιστές, ναυλωτές και ασφαλιστές για επιχειρησιακά σχέδια αποτροπής οικολογικών καταστροφών.
11.  Τονίζει την ανάγκη διεθνοποίησης των θεμάτων, επανεξέτασης διεθνών κανόνων, με σκοπό την υπεύθυνη συμπεριφορά νηογνωμόνων και κρατών-σημαιών.
Πριν από τη συνεδρίαση ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης είχε συνεργασία με την Επίτροπο κ. Loyola de Palacio, το Δανό Πρόεδρο κ. Bendt Bendtsen και τον Ισπανό Υπουργό Μεταφορών κ Francisco Alvarez-Cascos.
 
Ο κ. Γ. Ανωμερίτης, αφού τόνισε ότι η Ελληνική Προεδρία έχει από τον Ιούνιο 2002, όταν έστειλε τις προτεραιότητες της στην Επίτροπο, συμπεριλάβει τα θέματα της Ασφάλειας των θαλάσσιων Μεταφορών στην agenda της Προεδρίας  και ότι είναι η μόνη χώρα που διαθέτει Υπουργείο για τη Ναυτιλία, υπογράμμισε:
α. Την έκφραση λύπης του ναυτιλιακού κόσμου της χώρας και του ελληνικού λαού για την καταστροφή που έπληξε τις φίλες χώρες και ιδιαίτερα την περιοχή της Γαλικίας.
β. Την έκφραση εμπιστοσύνης στην Επιτροπή και την Επίτροπο για την άμεση δραστηριοποίηση τους.
γ. Την αυστηροποίηση των συστημάτων ελέγχου στα λιμάνια.
δ. Τη λήψη μέτρων μετά από ανάλυση των δεδομένων της ναυτιλίας και του οικονομικοκοινωνικού περιβάλλοντος, όπως της ύφεσης, του πολέμου στο Ιράκ τον επόμενο πιθανόν μήνα κ.λ.π.
ε. Την ανάγκη αυστηρής κίνησης όλων μέσα στα πλαίσια του Δίκαιου της Θάλασσας και των Διεθνών Συμβάσεων, για να μη γυρίσει μέσα από μεμονωμένες δράσεις η ναυτιλία στις συνθήκες του 15ου αιώνα.
στ. Την άμεση υποβολή από τις Ισπανικές Αρχές, τις Μπαχάμες (σημαία) και τις ΗΠΑ (νηογνώμονας) της αναφοράς για τα αίτια του ναυαγίου του πλοίου “Prestige”.
Ζ. Τη λήψη ακόμα πιο αυστηρών μέτρων και διεθνοποίηση των Αποφάσεων της Ε.Ε.
η. Τα μέτρα που θα ληφθούν, μετά και από την έρευνα αγοράς που ζήτησε η Ολλανδία, θα πρέπει να συμπεριλάβουν και μέτρα για την ευρωπαϊκή ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.
 Τέλος, ο κ. Γ. Ανωμερίτης υπογράμμισε ότι “η Ελλάδα έχει ως στρατηγικό στόχο την ποιοτική ναυτιλία, στο σύστημα των αξιών της οποίας μετά τον Άνθρωπο βρίσκεται στο Οικοσύστημα, το Περιβάλλον”. Ο κ. Γ. Ανωμερίτης ανακοίνωσε ότι το ΥΕΝ, πέρα από τα ισχύοντα σχέδια διαχείρισης κινδύνων για τα ναυτικά ατυχήματα και περιβαλλοντικές ρυπάνσεις, θα καταρτίσει δύο ειδικά συστήματα παρεμβάσεων για πλοία ορισμένων χαρακτηριστικών τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία (α) από Δαρδανέλια προς Γιβραλτάρ (β) από Σουέζ δυτικά της Κρήτης προς Γιβραλτάρ και (γ) από Αδριατική μέσω Ιονίου προς Σουέζ και αντίστροφα.
 Όπως δήλωσε και στο Συμβούλιο Υπουργών «το ΥΕΝ κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα προωθήσει τις προτεραιότητες που προετοίμασε και θα εργασθεί δυναμικά για να στηρίξει τις θέσεις των πολιτικών Συμπερασμάτων του Συμβουλίου».
 Λόγω, τέλος, της ομόφωνης συμβιβαστικής λύσης το θέμα “Prestige” δεν πρόκειται να τεθεί στη Διάσκεψη Κορυφής της Κοπεγχάγης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔιαμαρτύρονται οι σχολικοί φύλακες
Επόμενο άρθροΒασιλεώνοικου θύμησες…