Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για την τύχη των προγραμμάτων των ΟΤΑ

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για την τύχη των προγραμμάτων των ΟΤΑ

8

Πέμπτη, 30.9.2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, κατέθεσε Ερώτηση, σχετικά με τον κίνδυνο αναστολής των κοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιούν και διαχειρίζονται οι Αναπτυξιακές Εταιρίες των ΟΤΑ.

 Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι οι αποφάσεις των εταιριών αυτών ισχύουν μέχρι τις 31.12.10, καθώς με νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η μεταφορά της υλοποίησης των προγραμμάτων σε κοινωφελείς εταιρίες των ΟΤΑ. Ταυτόχρονα, στις μεταγενέστερες ρυθμίσεις του Σχεδίου «Καλλικράτης» έχει προβλεφθεί για τα διάδοχα σχήματα μεταβατική περίοδος μόλις δύο (2) μηνών, διάστημα που δεν εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων.

 Επειδή τα κοινωνικά αυτά προγράμματα εξυπηρετούν τους ωφελούμενους ως μέρος της καθημερινότητάς τους, ανακουφίζουν τις οικογένειές τους, παρέχουν φροντίδα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά αλλά μέσω της συνέχειας και της συνέπειας του Κράτους, ο Κ. Μουσουρούλης ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

 

1.      Σε πόσες και ποιες περιπτώσεις ΟΤΑ εξακολουθούν να υλοποιούνται και να διαχειρίζονται κοινωνικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2007  – 2013 αναπτυξιακές εταιρίες των ΟΤΑ; Παρακαλώ να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας ανά δήμο, πρόγραμμα και φορέα υλοποίησης και διαχείρισης.

 

2.      Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία των διάδοχων σχημάτων από τους νέους ΟΤΑ που προβλέπει το σχέδιο «Καλλικράτης» για τις αναπτυξιακές και τις κοινωφελείς εταιρίες τους; Πώς πρόκειται να συνεχιστούν απρόσκοπτα τα προγράμματα αν τα διάδοχα σχήματα δεν είναι έτοιμα την 1.1.11, ή στο μεσοδιάστημα των δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών που προβλέπει ο ν.3852/10 όπου θα πρέπει να έχουν οριστεί διοίκηση, κεφάλαιο, πόροι, μεταφορά προσωπικού κλπ;