Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για την πορεία του ΕΣΠΑ

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για την πορεία του ΕΣΠΑ

5

Ποιες είναι οι μέχρι τώρα απολήψεις κοινοτικών πόρων για το ΕΣΠΑ, ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα και αν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του ΕΣΠΑ από το ΚΕΠΕ, ρωτά μεταξύ άλλων οΒουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης κατέθεσε, Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων, (Αρ. πρωτ. 4072/113/30-9-2010) προς τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

 Αναλυτικά, το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

Η Κυβέρνηση, πολύ χρόνο μετά τις προγραμματικές ή μετεκλογικές της δηλώσεις, έλαβε νομοθετικές πρωτοβουλίες[1] με τις οποίες παρενέβη στο θεσμικό πλαίσιο[2], εκεί όπου έκρινε ότι παρουσίαζε πρόβλημα για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. Οι νέες διαδικασίες, σε συνδυασμό με τις εμπλοκές στις αρμοδιότητες και στο υπεύθυνο πολιτικό προσωπικό, επιβράδυναν την υλοποίηση, ενώ σε μερικές περιπτώσεις ανέκοψαν τη δυναμική των προγραμμάτων, ή, πρακτικά, σταμάτησαν την υλοποίησή τους[3]. Στον αντίποδα αυτών, οι, ανά την επικράτεια, εξαγγελίες μεγαλόπνοων, αλλά ανώριμων  σχεδίων προκαλούν θυμηδία. Ταυτόχρονα, καμία πρωτοβουλία αναθεώρησής του σχεδιασμού του προγράμματος δεν τελεσφόρησε, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της Κυβέρνησης, πλην μιας ειδικής μελέτης που, προς τούτο, ανατέθηκε στο ΚΕΠΕ[4]. Παρά τις πολλές τεκμηριωμένες εκκλήσεις μας, το αποτέλεσμα των πειραματισμών της Κυβέρνησης ήταν να πληγεί βαρύτατα το βασικότερο, μαζί με τον επενδυτικό νόμο, αναπτυξιακό μέσο που διέθετε η χώρα μας. Το μικροπολιτικό όφελος που τελικά αντλήθηκε για την Κυβέρνηση, αποδεικνύεται ότι έχει μεγάλο αναπτυξιακό κόστος.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.        Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ΕΣΠΑ από το ΚΕΠΕ; Εάν ναι, ποιες ήταν οι διαπιστώσεις ή τυχόν βελτιωτικές προτάσεις και ποιες οι ανάλογες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης; Παρακαλώ για την κατάθεση της σχετικής Έκθεσης ή Μελέτης.

 

2.        Ποιες είναι μέχρι σήμερα, σε Ευρώ και κατ’ έτος, οι απολήψεις Κοινοτικών πόρων για το ΕΣΠΑ, ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα; Αντίστοιχα, για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ);

 

3.        Ποιο είναι το ποσοστό της απορρόφησης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (πληρωμές στο σύνολο της επιλέξιμης δαπάνης) μέχρι 30-9-2010; Ποιο ποσοστό επί της απορρόφησης αυτής αντιστοιχεί σε: (α) έργα-γέφυρες και (β) έργα των οποίων οι μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ΚΠΣ; Παρακαλώ για την κατάθεση Πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά και με αριθμό έργων, ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

4.        Ποιο ποσοστό επί του προϋπολογισμού των μέχρι σήμερα ενταγμένων έργων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αντιστοιχεί  σε : (α) έργα-γέφυρες και (β) έργα των οποίων οι μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ΚΠΣ; Παρακαλώ για την κατάθεση Πίνακα με αντίστοιχα ποσοστά και αριθμό έργων.

 

5.        Ποιος ο στόχος δήλωσης δαπανών μέχρι 31-12-2010; Θα υπερβεί το στόχο που τίθεται στο Μνημόνιο; Ποιο εκτιμά το Υπουργείο ότι θα είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανόνα Ν+3, ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα; Παρακαλώ για την κατάθεση όλων των σχετικών Πινάκων.

 

6.        Πώς σχολιάζει το Υπουργείο την πορεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όπως αποτυπώνεται στην αναφορά[5] του Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή του Μνημονίου όπου φαίνεται ότι τόσο τα έσοδα (εισροές) όσο και οι δαπάνες (επενδύσεις) του ΠΔΕ αποκλίνουν των προβλεπόμενων στόχων; (βλ. Παράρτημα, Πίνακες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

 

7.        Εφόσον οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες (κατά το αρμόδιο Υπουργείο) δεν αφορούν εξειδίκευση ή διαδικασία επιλογής έργων, καθώς αυτή γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς, αλλά συγκεκριμένο, αναλυτικό, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, αυτός δεν προβλέπεται ήδη εντός του εγκεκριμένου, το 2007, από την Ε.Ε. Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ; Πέραν της εισαγωγής ορισμένων διαχειριστικών υποχρεώσεων, όπως π.χ. διμηνιαίες αναφορές προς τον Υπουργό, ή αυτονόητων αρχών, όπως π.χ. ότι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας οφείλει να διεκπεραιώνει τα καθήκοντά του κλπ, πώς ακριβώς συνεισέφεραν οι «Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης» στην επιτάχυνση του ΕΣΠΑ; Παρακαλώ για κατάθεση σχετικής τεκμηρίωσης, αν υπάρχει.

 

Ακολουθεί Παράρτημα

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ministry of Finance, General Accounting Office

 

 [1] Ν.3840/2010

[2] Ν.3614/2007

[3] Όπως για παράδειγμα έχει συμβεί με έργα στα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

[4] Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών