Αρχική Πολιτισμός Βιβλία ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ- Δημήτρης Διόλατζης:Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ- Δημήτρης Διόλατζης:Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

145

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια έρευνα για το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ποια είναι τα όρια και οι δυνατότητές του στα πλαίσια της ισχύουσας εκπαιδευτικής νομοθεσίας;

 

 

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αποτελεί αφενός την κινητήρια δύναμη της σχολικής μονάδας, αφετέρου έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Είναι ο βασικότερος παράγοντας σε αυτή, αφού σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία καλείται ως πρόσωπο που έχει τη βασική ευθύνη της σχολικής κοινότητας να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό και ανοικτό στην κοινωνία σχολείο.

         Στο βιβλίο του Δημήτρη Διόλατζη με τίτλο «Ο ρόλος του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου στην αποτελεσματική εκπαίδευση» διερευνάται επιστημονικά θεωρητικά και εμπειρικά, οι δυνατότητες και τα όρια  του Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου όπως αυτά σκιαγραφούνται μέσα από την ισχύουσα σχολική νομοθεσία. Το βιβλίο αποτελείται  από τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος (θεωρητικό) γίνεται παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το ρόλο του Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου με έναν ερμηνευτικό, συγκριτικό και κριτικό τρόπο. Η παρουσίαση γίνεται για να διαφανεί το μοντέλο Διοίκησης του Δημοτικού Σχολείου που επεδίωκε η πολιτεία και για να διαπιστωθεί κατά πόσο συνέβαλε η πολιτεία στο να κατοχυρωθεί η σπουδαιότητα του ρόλου του Διευθυντή στην αποτελεσματική εκπαίδευση και στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται άμεσα και αποκλειστικά με το θέμα της Διεύθυνσης της Σχολικής Μονάδας, μέσα από την οποία αποδεικνύεται η συμβολή ή μη του Διευθυντή στην εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση του έργου της Σχολικής Μονάδας που διευθύνει.

 

Στο δεύτερο μέρος (εμπειρικό) παρουσιάζεται η επιστημονική έρευνα του συγγραφέα, όπου κατέγραψε τις στάσεις και απόψεις των υπηρετούντων Διευθυντών και Υποδιευθυντών από όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Ψαρά, Οινούσσες, Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι), γίνεται ανάλυση των δεδομένων και παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας.  

Στο τρίτο μέρος παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα του θεωρητικού και του εμπειρικού μέρους της εργασίας και διαφαίνεται παραστατικά η συμβολή του Διευθυντή στην αποτελεσματική εκπαίδευση, τα όρια και οι δυνατότητές του στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ιδιαίτερη επιστημονική αξία, μιας και δεν έχει ξαναγίνει παρόμοια έρευνα στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοηθό για το δάσκαλο, το Διευθυντή, τον ερευνητή, το φοιτητή και όποιον ενδιαφέρεται για θέματα παιδείας.

                                                                 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:

 

 

O ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1970. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση σπουδών τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κάτοχος master του τμήματος Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Επίσης, έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ.

Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.

Από το 1993 ασχολείται ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε στη «Δημοκρατική» (εφημερίδα και ραδιόφωνο της Χίου), στο κυπριακό περιοδικό «Τριήρης», υπήρξε αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «Χίος-Ομογένεια» και αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «Χιαχτίδα».

Εργάστηκε ως αναπληρωτής καθηγητής σε Λύκεια του Νομού Χίου και ως εκπαιδευτής στη Μέση Νοσηλευτική Σχολή Χίου, στο ΙΕΚ Χίου και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χίου.

Από το 1996 εργάζεται στο Πρωτοδικείο Χίου ως Δικαστικός Υπάλληλος.

Είναι παντρεμένος με την Εύχαρις Νέου και έχουν δύο γιους, το Μιχάλη (2001) και το Βαγγέλη (2006).