Αρχική Νέα Τοπικά Προκήρυξη θέσεων από την Περιφέρεια

Προκήρυξη θέσεων από την Περιφέρεια

5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την υπ’ αριθμό 2/Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, ανακοίνωση για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που θα γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης), αρχίζει από σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010.

Οι όροι και τα σχετικά δικαιολογητικά της προκήρυξης έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.northaegean.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τοπικό τύπο, στο ΚΕΠ του Δήμου Μυτιλήνης και στα ΚΕΠ των τριών Νομαρχιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.