Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης

20

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης εγγράφων, σχετικά με την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ) κατέθεσε ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης. 

 Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της Ερώτησης, το ΕΤΠ αποτελεί ένα συμπληρωματικό Κοινοτικό χρηματοδοτικό μέσο αλληλεγγύης για την επαγγελματική επανένταξη ανέργων που έχασαν την εργασία τους εξαιτίας μειζόνων δομικών αλλαγών που επήλθαν σε κλάδους ή επιχειρήσεις. Το ύψος της συνεισφοράς του Ταμείου εξαρτάται από την κατάσταση της πληττόμενης αγοράς εργασίας, τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί κλπ.

 Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Ν. Χίου, το ΕΤΠ μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων στην απασχόληση τόσο από την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, όσο και από την οικονομική κρίση σε κλάδους που πλήττονται, όπως πχ ο κλάδος ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και σε περιπτώσεις όπου οι απολύσεις έχουν σοβαρή επίπτωση στην τοπική απασχόληση και οικονομία.

Καταλήγοντας, ο Κ. Μουσουρούλης ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

 

1.      Υπάρχουν στα αρμόδια Υπουργεία επίσημα διαθέσιμα στοιχεία ή εκτιμήσεις, ανά κλάδο ή επιχείρηση, για τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και την οικονομική κρίση στη χώρα μας;  Παρακαλώ να κατατεθεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

 

2.      Γνωρίζουν τα αρμόδια Υπουργεία τον αριθμό και το περιεχόμενο των αιτήσεων που έχουν υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης άλλα Κράτη-Μέλη; Παρακαλώ να κατατεθεί σχετικό σημείωμα των αρμόδιων υπηρεσιών ή της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες.

 

3.      Ποια είναι η, έως σήμερα, συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών με κλαδικούς φορείς ή μεμονωμένες επιχειρήσεις και κλάδους που επιθυμούν να λάβουν συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης;

 

4.      Έχει υποβληθεί ελληνική αίτηση προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20/12/2006, όπως τροποποιήθηκε; Εάν ναι, ποιόν κλάδο ή επιχείρηση αφορά το αίτημα; Εάν όχι, προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους κλαδικούς φορείς ή επιχειρήσεις, να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν αιτήματα;