Αρχική Νέα Τοπικά Πρόταση Ελπ. Τσουρή προς Περιφέρεια για δυνατότητα χρηματοδότησης παρεμβάσεων πρόληψης κινδύνων...

Πρόταση Ελπ. Τσουρή προς Περιφέρεια για δυνατότητα χρηματοδότησης παρεμβάσεων πρόληψης κινδύνων και προστασίας περιβάλλοντος

13

ΠΡΟΣ: Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

            κ. Σοφία Θεολογίτου

Τη δυνατότητα να δρομολογηθούν έργα και δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων όπως αυτά που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα σε Χίο και Ικαρία, επισημαίνει με επιστολή της προς τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας η υφυπουργός Θαλασσίων υποθέσεων, νήσων και αλιείας.
Η Ελπίδα Τσουρή επισημαίνει στη Σοφία Θεολογίτου ότι για αυτό το λόγο προσφέρεται ο Αξονας Προτεραιότητας 8 του ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα αναφέρει:

 “Στα πλαίσια του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», και πιο συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», Θεματική Προτεραιότητα : 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων», υπάρχει ανοικτή πρόσκληση που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων χωροταξικής οργάνωσης τοπικής κλίμακας (σύνταξη Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ), καθώς και τη διαδικασία  Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)).
        Στη συγκεκριμένη θεματική προτεραιότητα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης παρεμβάσεων για την πρόληψη κινδύνων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό παρακαλώ να με ενημερώσετε για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του συγκεκριμένου κωδικού 54 και τι ακριβώς αυτός περιλαμβάνει, προκειμένου να δρομολογήσουμε έργα και δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων, όπως αυτών που πρόσφατα αντιμετωπίσαμε στη Χίο και Ικαρία”.

 

                       

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ