Αρχική Νέα Τοπικά ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Μήνυση για τη νησίδα στον παραλιακό του Βροντάδου

ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Μήνυση για τη νησίδα στον παραλιακό του Βροντάδου

8
 
Η Νέα Αντίληψη και ο Γιάννης Χαλλιορής, ήδη από διετίας είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην κατασκευή από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου νησίδας στον παραλιακό δρόμο του Βροντάδου.
Η αντίθεση αυτή δεν οφειλόταν σε στείρα άρνηση, αλλά στο γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν κατά την κατασκευή, ούτε κατ’ ελάχιστο οι νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές. Από το 2008 επισημάναμε τους κινδύνους που συνεπάγεται μία τέτοια παράνομη κατασκευή, μεταξύ των οποίων και αυτός της πλημμύρας. Την 18η Οκτωβρίου, οι κάτοικοι της παραλίας του Βροντάδου είχαν μία πρώτη επώδυνη εμπειρία για το τι συνεπάγεται η μη τηρηση στοιχειωδών επιστημονικών μεθόδων κατά την κατασκευή των τεχνικών έργων. Η νησίδα της παραλιακής οδού λειτούργησε σαν ανάχωμα με αποτέλεσμα το νερό της βροχής να μην μπορεί να διαφύγει προς τη θάλασσα και να εισβάλει στα σπίτια των κατοίκων.
Τα στελέχη της Νέας Αντίληψης Δημήτρης Ξηνταριανός και Ισίδωρος Τσούρος την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 κατέθεσαν ενώπιον της κ. Εισαγγελέως Χίου μήνυση κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων.
Ακολουθεί το κείμενο της μήνυσης:
 
 

Ενώπιον της κ. Εισαγγελέως Χίου

 

ΜΗΝΥΣΗ

 

  1. Δημήτριου Ξηνταριανού του Παράσχου, κατοίκου Δήμου Χίου, οδός Καλβοκόρέση 10,
  2. Ισίδωρου Τσούρου του Ιακώβου, κατοίκου Δήμου Χίου, οδός Βενιζέλου 77.

 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

 

 

 

Με το υπ’ αρ. 236/2007 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου ανατέθηκε η «μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης παραλιακού δρόμου Χίου- Βροντάδου» στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, ενώ η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 29-11-2007. Η μελέτη αφορούσε στην κατασκευή διαχωριστικής νησίδας των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της επαρχιακής εθνικής οδού Χίου – Καρδαμύλων στο τμήμα που διέρχεται από το δ.δ. Βροντάδου Δήμου Ομηρούπολης Χίου και συγκεκριμένα στο παραλιακό τμήμα και συγκεκριμένα 30 μέτρα περίπου μετά τη γέφυρα του ρέματος «Αρμένη» έως 150 μέτρα μετά τον παραλιακό χώρο στάθμευσης στην περιοχή «Γούβι», έχοντας το τμήμα αυτό της παρέμβασης συνολικό μήκος 1.880 μέτρων.

Ας σημειωθεί ότι οι μελέτες και η κατασκευή νέων οδών, η αναβάθμιση ή βελτίωση υφιστάμενων οδών οφείλουν να τηρούν τα όσα προβλέπονται στις «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ-Δ)» τεύχος 4: Κύριες Αστικοί Οδοί, 2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων/ Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας, (σχετ. 2) όπως με σαφήνεια προβλέπεται στην στην εγκύκλιο με αρ. 41/18-11-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων/ Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων (σχετ. 1). Πλην των προβλεπομένων στην ως άνω εγκύκλιο και ΟΜΟΕ, κάθε άλλη μελέτη ή κατασκευή είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Σημειώνουμε δε ότι σύμφωνα και με την ως άνω μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, η παραλιακή οδός Χίου- Βροντάδου κατατάσσεται ως οδός τύπου ΓΙΙΙ, όπως αυτή περιγράφεται στην ΟΜΟΕ-Δ, δηλαδή πρόκειται για αστική αρτηρία και οδό που διατρέχει περιοχές εκτός ή εντός σχεδίου πόλεως (περιαστικές και αστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης παροδίων ιδιοκτησιών. Περαιτέρω, στο κεφάλαιο με τίτλο «1. Γενικά» της ίδιας ως άνω μελέτης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου  αναγνωρίζεται και διαπιστώνεται ότι στο τμήμα της οδού όπου κατασκευάζεται η νησίδα υπάρχει (α) αυξημένη κίνηση οχημάτων και (β) διέλευση πολύ συχνά οχημάτων βαρέου τύπου.

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2008 άρχισαν οι εργασίες κατασκευής της διαχωριστικής νησίδας στο προπεριγραφέν τμήμα της ως άνου οδού, με εργολαβία τρίτου, ενώ την επίβλεψη των εργασιών είχε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου. Πλην όμως, τόσο κατά την κατασκευή της ως άνω νησίδας, όσο και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη μελέτη κατασκευής της, δηλ. τη μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης παραλιακού δρόμου Χίου- Βροντάδου», δεν ακολουθήθηκαν όσα προβλέπει η νομοθεσία, με αποτέλεσμα η κατασκευή της ως άνω νησίδας να είναι παράνομη, να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων εποχούμενων και πεζών, και ταυτόχρονα να υφίσταται ΑΜΕΣΟΣ  και ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΩΝ. Συνεπεία των ανωτέρω την 18-10-2010 η παραλιακή οδός πλημμύρισε από την εσωτερική της πλευρά και όλες οι παρακείμενες οικίες υπέστησαν τεράστιες υλικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, οι λόγοι για τους οποίους η κατασκευή της ως άνω νησίδας, αλλά και συνολικά της μελέτης και της κατασκευής, δεν είναι σύννομη είναι οι εξής:

 

1ΟΣ ΛΟΓΟΣ : Η ως άνω μελέτη  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου σε κανένα σημείο της δεν αναφέρει το πλάτος της υπό κατασκευή λωρίδας. Και τούτο γίνεται, όχι βέβαια από παραδρομή, αλλά σκοπίμως, αφού το πλάτος της, κατά τρόπο παράνομο είναι μόλις 0,65 μέτρα, ενώ η ΟΜΟΕ-Δ προβλέπει στη σελίδα 7 επί λέξει τα εξής: «Τα πλάτη των νησίδων οφείλουν να είναι μεγαλύτερα ή τουλάχιστον ίσα με 2,00 μέτρα. Όταν οι νησίδες είναι δενδροφυτεμένες, ή φέρουν ιστούς οδοφωτισμού, ή ιστούς φωτεινής σηματοδότησης, καθώς επίσης και σε περιοχές διαβάσεων πεζών, το επιθυμητό πλάτος τους είναι μεγαλύτερο από 2,50 μέτρα». Ας σημειωθεί ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου με επανειλημμένα δελτία τύπου έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα δεντροφυτεύει και θα ηλεκτροφωτίσει τη νησίδα… Συνεπώς, εφ΄όσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου αποφάσισε να κατασκευάσει διαχωριστική νησίδα δεν έπρεπε να το πράξει κατά το δοκούν, αλλά σύμφωνα με τα από το νόμο και τις εγκυκλίους του κράτους προβλεπόμενα! Η νησίδα έπρεπε να έχει πλάτος 2,00 μέτρων, ενώ αν προβλέπεται φύτευση και ηλεκτροφωτισμός της, το πλάτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,50 μέτρα. Ας σημειωθεί ότι τα ως άνω προβλεπόμενα πλάτη της νησίδας δεν έχουν τεθεί χάριν ιδιοτροπίας του νομοθέτη, αλλά για προφανείς λόγους ασφαλείας τόσο των οχημάτων, όσο και κυρίως των πεζών: Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής i) Στην ως άνω ΟΜΟΕ-Δ προβλέπεται μήκος διερχόμενου αμαξιδίου ατόμου με αναπηρία 1,25 μέτρα, ενώ εάν αυτό συνοδεύεται από άλλο άτομο, το μήκος ανέρχεται σε 2,00 μέτρα. Γίνεται δηλαδή κατανοητό ότι τα άτομα με αναπηρία είναι δυνατόν να διέλθουν την οδό και να σταθούν στη νησίδα, χωρίς κίνδυνο να παρασυρθούν από διερχόμενα οχήματα, αφού αυτή έχει πλάτος μόλις 0,65 μέτρου. ii) Επί της παραλιακής ως άνω οδού και δίπλα στο Δημαρχείο Ομηρούπολης λειτουργεί το Γυμνάσιο-Λύκειο Βροντάδου. Η ύπαρξη της στενότατης αυτής νησίδας, θέτει σε κίνδυνο τη διέλευση των μαθητών, οι οποίο καλώς ή κακώς συνηθίζουν να διέρχονται ομαδόν, με προφανείς κινδύνους ατυχημάτων. Οι προβλεπόμενες δύο διαβάσεις έναντι του σχολείου είναι αφύλακτες, χωρίς προστατευτικό κιγκλίδωμα για τους ανήλικους μαθητές.

 

 2ΟΣ ΛΟΓΟΣ: Η «μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης παραλιακού δρόμου Χίου- Βροντάδου» στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, στη σελίδα 4 και στο κεφάλαιο «5. Κατηγορία οδού – Τυπική Διατομή» προβλέπει ότι η κάθε λωρίδα κυκλοφορίας έχει πλάτος 3,25 μέτρα και η εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,25 μέτρα. Αυτές οι διατομές ακολουθούνται και στη φάση κατασκευής της διατομής, οι οποίες είναι εξαιρετικά μικρές. Όμως, ως προαναφέρθηκε η ως άνω μελέτη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, αποδέχεται ότι στο τμήμα της οδού όπου κατασκευάζεται η νησίδα υπάρχει (α) αυξημένη κίνηση οχημάτων και (β) διέλευση πολύ συχνά οχημάτων βαρέου τύπου. Ο κυκλοφοριακός αυτός φόρτος κατατάσσεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΟΜΟΕ-Δ του ΥΠΕΧΩΔΕ, στους υψηλούς φόρτους και συνεπώς το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας θα έπρεπε να είναι 3,50 για να θεωρηθεί ικανοποιητικό, ενώ το πλάτος που κατασκευάζεται, χαρακτηρίζεται από την ΟΜΟΕ-Δ περιορισμένο. Ας σημειωθεί ότι το ιδιαίτερα στενό πλάτος της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας, όπως κατασκευάζεται επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι στο τμήμα αυτό της οδού, λειτουργούν:

i)                                   πλήθος καταστημάτων και εστιατορίων που δημιουργούν περαιτέρω φόρτο στην οδό λόγω σταθμεύσεων οχημάτων,

ii)                                 δύο φαρμακείων όπου υπάρχουν συνεχείς σταθμοαναχωρήσεις οχημάτων, χωρίς να έχουν προβλεφθεί θέσεις στάθμευσης,

iii)                               τρία πρατήρια υγρών καυσίμων,

iv)                               του Ναού Παναγίας Μουτσαίνης ο οποίος προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο φόρτο στην οδό με τη στάθμευση εκατοντάδων οχημάτων κατά την τέλεση θρησκευτικών εκδηλώσεων,

v)                                 οικιών κατά μήκος όλης της οδού, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτησιών δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης,

vi)                               η λειτουργία του μοναδικού Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Ομηρούπολης με εκατοντάδες μαθητές που διέρχονται την οδό προκειμένου να επιβιβαστούν σε οχήματα, δίκυκλα ή λεωφορεία και τέλος

vii)                             η ύπαρξη και λειτουργία των αστικών παραλιών «Τρεις Μύλοι», «Κατσουνάκι», «Αφανής Ναύτης», «Παντελάκη», «Βελωνάς» με πλήθος εκατοντάδων λουομένων που σταθμεύουν επί της οδού με τα οχήματά τους.

             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η ως άνω ΟΜΟΕ-Δ πέραν των προβλεπομένων διατομών πλάτους 3,50 μέτρων επί αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων, επισημαίνει επί λέξει και τα εξής «Η μελέτη των διατομών των κυρίων αστικών οδών (κατηγορία ΓΙΠ και ΓΙΥ) είναι ένα αρκετά πολύπλοκο πρόβλημα για κάθε μελετητή, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει απαιτήσεις διαμπερούς (διήκουσας) κυκλοφορίας, στάθμευσης, κίνησης πεζών, προσβάσεων κλπ διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα κυκλοφοριακής ποιότητας και οδικής ασφάλειας. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να δοθούν,. όπως στην περίπτωση των οδών των ομάδων κατηγοριών Α και Β, τυπικές διατομές. Για τη διαστασιολόγηση των διατομών των κυρίων αστικών οδών καθοριστικά μεγέθη είναι οι αναφερόμενες διαστάσεις του κυκλοφοριακού χώρου και του ελεύθερου εμποδίων χώρου, καθώς και οι βασικές αρχές που αφορούν στον προσδιορισμό του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και των πεζοδρόμων, όπως περιγράφονται στα προηγούμενα». Συνεπώς, και με βάση τόσο τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο της οδού, όσο και το πλήθος των αστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρω της, αλλά και τον αυξημένο φόρτο βαρέων οχημάτων (όπως αποδέχεται η μελέτη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου), σε συνδυασμό με τις ανάγκες κίνησης επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, κ.α.) η διατομή της οδού θα έπρεπε, σύμφωνα με το πνεύμα της ΟΜΟΕ-Δ να έχει ακόμη μεγαλύτερο πλάτος και από 3,50 μέτρα και όχι βέβαια 3,25, όπως κατασκευάζεται.

 

3ΟΣ ΛΟΓΟΣ: Σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-Δ του ΥΠΕΧΩΔΕ στις οδούς κατηγορίας ΓΙΙΙ προβλέπεται η κατασκευή λωρίδας στάθμευσης πλάτους 2,00 μέτρων, χωρίς η πρόβλεψη αυτή να είναι προαιρετική. Η μελέτη κατασκευής του Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου ουδόλως προβλέπει την κατασκευή τέτοιας λωρίδας, γεγονός απαράδεκτό σε συνδυασμό με τις επιβαρύνσεις φόρτου της οδού όπως αναλύθηκαν στον 1ο λόγο, ανωτέρω.

 

4ΟΣ ΛΟΓΟΣ: Στην ως άνω μελέτη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου η ταχύτητα μελέτης Ve προσδιορίστηκε στα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Πέρα από το γεγονός ότι η κοινή πείρα επισημαίνει ότι τα οχήματα σε κεντρικές αστικές αρτηρίες κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, και η ΟΜΟΕ-Δ του ΥΠΕΧΩΔΕ  επισημαίνει ότι στην κατηγορία οδών ΓΙΙΙ η ταχύτητα μελέτης Ve προσδιορίζεται μεταξύ 50 – 70 χιλιόμετρα την ώρα. Συνεπώς, και σε αυτό το σημείο η μελέτη κατασκευής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου είναι εσφαλμένη, παράνομη και πάσχει.

 

5ος ΛΟΓΟΣ: Η διαχωριστική νησίδα κατασκευάστηκε χωρίς να αφαιρεθούν αλλεπάλληλες ασφαλτοστρώσεις πολλών δεκαετιών, με αποτέλεσμα η νησίδα να τοποθετηθεί σε ύψος υψηλότερο από τα εσωτερικά πεζοδρόμια. Το γεγονός αυτό έχει σα συνέπεια η νησίδα να λειτουργεί κατά τις έντονες βροχοπτώσεις σαν ανασχαιτικό φράγμα, να εμποδίζει τα νερά να διαφύγουν προς τη θάλασσα και να πλημμυρίζουν οι παρακείμενες παραλιακές οικίες.

 

Επειδή το υπό κατασκευήν έργο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε κατά παράβαση όσων προβλέπει η οικεία νομοθεσία και ειδικότερα οι «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ-Δ)» τεύχος 4: Κύριες Αστικοί Οδοί, 2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων/ Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας, όπως με σαφήνεια προβλέπεται στην στην εγκύκλιο με αρ. 41/18-11-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γεν. Γραμ. Δημοσίων Έργων/ Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων.

Επειδή συνέπεια του έργου αυτού που κατασκευάστηκε εκτός νομίμων προδιαγραφών ήταν να πλημμυρίσουν και να υποστούν τεράστιες καταστροφές δεκάδες οικίες κατά μήκος της εσωτερικής λωρίδας της παραλιακής οδού Χίου – Βροντάδου.

Επειδή όλοι οι ανωτέρω περιγραφέντες κίνδυνοι θα συνεχίσουν να υφίστανται και στο μέλλον, βάζοντας σε κίνδυνο περιουσίες, αλλά και ανθρώπινες ζωές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΤΕ

Εάν υφίστανται ποινικές ευθύνες και να ασκήσετε σχετικές ποινικές διώξεις.

Χίος, 29-10-2010

Οι μηνυτές

Δημήτρης Ξηνταριανός

Ισίδωρος Τσούρος