Αρχική Νέα Τοπικά Εργατικό Κέντρο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων για Συμμετοχή στα Προγράμματα Δια Βίου...

Εργατικό Κέντρο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων για Συμμετοχή στα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα

6

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,

στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στοΕ.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

Εισαγωγικές γνώσεις Πληροφορικής

50

Βασικές – Συμπληρωματικές Γνώσεις στην Πληροφορική

50

Εξειδικευμένες Γνώσεις στην Πληροφορική

100

Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Α2

60

Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β1

60

Εκμάθηση Γαλλικής Γλώσσας, επιπέδου Α2

60

Εκμάθηση Ελληνικών σε Μετανάστες, επιπέδου Β

200

Εκμάθηση Ελληνικών σε Μετανάστες, επιπέδου Γ

200

Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης

50

(30 ώρες δια ζώσης, 20 ώρες εξ αποστάσεως)

Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία

25 ώρες

 

Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.

 

Για τα προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας του Β΄ και Γ΄ επιπέδου αντίστοιχα, οι οποίες διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Για τα προγράμματα πληροφορικής οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης «Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής».

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1.         Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

2.         Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο

3.         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

4.         Βεβαίωση ότι απασχολούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

5.         Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών

Για τα προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες Β & Γ επιπέδου απαιτούνται μόνο η έντυπη αίτηση και ένα επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 01/11/2010 και λήγει στις12/11/2010 (10 μέρες).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από τηνιστοσελίδα  www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Μαρτύρων 2 (Εργατικό Κέντρο Χίου), Χίος ΤΚ 82100

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ: 22710-23550, κα Φράγκου Φιλία κατά τις ώρες 8:30 – 14:30.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,

στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στοΕ.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

Εισαγωγικές γνώσεις Πληροφορικής

50

Βασικές – Συμπληρωματικές Γνώσεις στην Πληροφορική

50

Εξειδικευμένες Γνώσεις στην Πληροφορική

100

Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Α2

60

Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β1

60

Εκμάθηση Γαλλικής Γλώσσας, επιπέδου Α2

60

Εκμάθηση Ελληνικών σε Μετανάστες, επιπέδου Β

200

Εκμάθηση Ελληνικών σε Μετανάστες, επιπέδου Γ

200

Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης

50

(30 ώρες δια ζώσης, 20 ώρες εξ αποστάσεως)

Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία

25 ώρες

 

Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.

 

Για τα προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας του Β΄ και Γ΄ επιπέδου αντίστοιχα, οι οποίες διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Για τα προγράμματα πληροφορικής οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης «Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής».

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1.         Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

2.         Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο

3.         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

4.         Βεβαίωση ότι απασχολούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

5.         Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών

Για τα προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες Β & Γ επιπέδου απαιτούνται μόνο η έντυπη αίτηση και ένα επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 01/11/2010 και λήγει στις12/11/2010 (10 μέρες).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από τηνιστοσελίδα  www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Μαρτύρων 2 (Εργατικό Κέντρο Χίου), Χίος ΤΚ 82100

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ: 22710-23550, κα Φράγκου Φιλία κατά τις ώρες 8:30 – 14:30.