Αρχική Απόψεις Aρθρα Θωμάς Κοσμίδης: Βιώσιμη Ανάπτυξη στο νησί μας

Θωμάς Κοσμίδης: Βιώσιμη Ανάπτυξη στο νησί μας

8

 

Τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη; Είναι η ανάπτυξη που καλύπτει την ανάγκη του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αναφέρεται μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην οικονομία και στην κοινωνία μας. Ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε (καθεστώς μνημονίου) που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι.

Η βιώσιμη ανάπτυξη ενθαρρύνει τη διατήρηση, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς και την σωστή διαχείριση της ενέργειας, των αποβλήτων και των μεταφορών.

Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης που δεν θα υποβαθμίζουν το ανθρώπινο ή το φυσικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη δίκαιη κατανομή των οφελών της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, την ενίσχυση της ευημερίας των ανθρώπων, την προστασία της υγείας και την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού (φτώχεια, ανέχεια κλπ).

Για να έχουμε λοιπόν επιτυχία, οι στάσεις των ατόμων, των τοπικών διοικήσεων και της κυβέρνησης σε σχέση με τον τρόπο ζωής μα και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, πρέπει άμεσα να αλλάξει.

Η Χίος μπορεί και πρέπει να στηριχθεί αφενός στην κατανάλωση σε τοπική κλίμακα και αφετέρου στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ποιοτική μετακίνηση. Η κατανάλωση σε τοπική κλίμακα θα στηρίξει σε μεγάλο βαθμό τις εγχώριες επιχειρήσεις και θα δώσει αέρα ανάπτυξης στα τοπικά προϊόντα. Η εξοικονόμηση ενέργειας έχει να κάνει με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η ποιοτική μετακίνηση αφορά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και την ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτου.

Η κοινωνική προσφορά όλων των πολιτών πρέπει να ενισχυθεί. Ενθάρρυνση της συμμετοχής στα κοινά και οικοδόμηση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και ασφάλειας. Πρέπει οι πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να ενθαρρυνθεί η εθελοντική προσφορά σε αυτή τη δύσκολη εποχή.

 Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν βασικούς τομείς της κοινωνίας μας. Πρέπει να ενισχυθεί η δια βίου μάθηση των πολιτών πράγμα που θα έχει πολλαπλά  αποτελέσματα στην κοινωνία μας. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει μαθήματα κοινωνικής προσφοράς π.χ. περιβαλλοντική αγωγή. Πρέπει να στοχεύσουμε στην προώθηση καλλιτεχνικών πραγμάτων και στη λειτουργία χώρων πολιτισμού.

Πρέπει να στοχεύσουμε σε ποιοτικούς δημοσίους χώρους. Χρειάζεται μελετημένος σχεδιασμός και διαμόρφωση- υψηλής αισθητικής- των δημοσίων χώρων και κτιρίων στην πόλη, αλλά και στα χωριά. Οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι ανοικτοί χώροι συνάντησης, επικοινωνίας και αναψυχής των πολιτών. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην διεύρυνση και επέκταση του δικτύου πεζοδρομίων καθώς και στη δημιουργία ειδικών ποδηλατοδρόμων. Βασικός στόχος πρέπει να είναι περισσότερο πράσινο στην πόλη. Πρέπει οι δημόσιοι χώροι να αποτελέσουν χώρους αναψυχής και διασκέδασης.  

Σίγουρα πλήθος άλλων ιδεών μπορεί να κατατεθεί. Ιδεών που έχουν να κάνουν με την αειφόρο γεωργία, τη διαχείριση του φυσικών και πολιτιστικών πόρων, την υγεία, την πρόληψη φυσικών καταστροφών κλπ.

Η ελπίδα είναι ότι μέσα από τη συμμετοχή και την προσπάθεια όλων θα σημειωθεί πρόοδος στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Στις προσεχείς εκλογές μας δίνετε η ελπίδα να αλλάξουμε τα πράγματα. Να στηρίξουμε στην ηγεσία του τόπου ανθρώπους με όραμα και σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του. Να στηρίξουμε τη «Νέα Αντίληψη» του Γιάννη Χαλλιορή.

Θωμάς Κοσμίδης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Μαστιχοχωρίων