Αρχική Νέα Οικονομία Vodafone: Δείκτης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

Vodafone: Δείκτης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαφάνειας

6

 

 8 Νοεμβρίου 2010                           

 

 

Η Vodafone, πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του «Δείκτη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαφάνειας». Στην αξιολόγηση, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το WWF Ελλάς, αναλύεται η ποιότητα και η πληρότητα της περιβαλλοντικής διαφάνειας επιχειρήσεων και αξιολογούνται τα περιβαλλοντικά αποτελέσματά τους, όπως αυτά δημοσιοποιούνται.

H κυρία Αγγελική Παπαντωνίου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone, δήλωσε: «Στη Vodafone, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την κατάταξη της εταιρείας μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του «Δείκτη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαφάνειας του WWF Ελλάς. Για εμάς στη Vodafone η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζουμε. Στόχος της εταιρείας μας αποτελεί η κατανόηση της λειτουργίας μας, ώστε να εντοπίσουμε τις πτυχές εκείνες, που αλληλεπιδρούν, είτε θετικά, είτε αρνητικά, με το περιβάλλον και να εφαρμόσουμε σχετικά προγράμματα με μετρήσιμα αποτελέσματα».

Η στρατηγική της εταιρείας για το περιβάλλον επικεντρώνεται σε δύο τομείς, αφενός στη μείωση της επίπτωση της λειτουργίας της ίδιας της εταιρείας στο περιβάλλον, μέσα από συστηματικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζει ήδη από την έναρξη της λειτουργίας της και αφετέρου στη συμβολή του κλάδου της κινητής επικοινωνίας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της Ελλάδος. Η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 14001 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.