Αρχική Πολιτισμός Βιβλία Γ. Παπαδόπουλος: Νέες Χιακές Εκδόσεις- Κώστα Ι. Ζαφείρη: <>

Γ. Παπαδόπουλος: Νέες Χιακές Εκδόσεις- Κώστα Ι. Ζαφείρη: <<ΑΦΑΝΕΙΑ>>

37

 

Νέες  Χιακές  Εκδόσεις

 

Του  Γιώργου  Φ.  Παπαδόπουλου – Δημοτικού  Συμβούλου  Χίου

 

Στον  τόπο  μας  υπάρχουν  ΄΄δυνατές  πένες΄΄  σε  διάφορους  τομείς  της  συγγραφικής  δραστηριότητας:  Άλλος  διαπρέπει  στο  μυθιστόρημα,  άλλος  στη  δημοσιογραφία,  στο  χρονογράφημα,  στην  ιστοριογραφία,  κ.ο.κ. 

Ο  αγαπητός  σε  όλους  μας  κ.  Κώστας  Ιωαν.  Ζαφείρης  διαθέτει  το  θεϊκό  τάλαντο  της  μυθιστοριογραφίας.  Διαπρέπει  στη  σύνταξη  λόγων  και  άρθρων,  κυρίως  πολιτικής  και  κοινωνικής  υφής,  όμως  διαπρέπει  σθεναρά  και  στη  συγγραφή  εξαίρετων  μυθιστορημάτων  και  χρονογραφημάτων  που  μπορούν  να  συγκριθούν  με  μεγάλα,  μόνο,  ονόματα   της  σύγχρονης  ελληνικής  λογοτεχνίας.  Πρόσφατο,  από  τα  αρκετά,  έργο  του  η  <<ΑΦΑΝΕΙΑ>>  που  αποτελεί  τη  σκιαγράφηση  της  βιοτής  ενός  ναυτικού  με  όσα  η  ζωή  του  επεφύλαξε  και  τους  τρόπους  αντιμετώπισής  των.  Δεν  είναι  τυχαίο  που  ο  ίδιος  αφιερώνει  το  πόνημά  του  αυτό  στον  πατέρα  του,  κ.  Γιάννη  Ζαφείρη,  παλιό  ναυτικό.  Επίσης,  συγκινητική  είναι  η  πλοκή  του  μυθιστορήματος  η  οποία  όμως  ξεκινά  και  καταλήγει  με  την  αναζήτηση  της  αλήθειας.  <<Τι  εστίν  αλήθεια>>  (Ιωαν.  ΙΗ΄, 38). Συμπερασματικά  μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  διαπίστωση  της  αλήθειας  έρχεται  ως  αναζήτηση  από  την  ίδια  τη  ζωή,  τα  ερείσματα  και  τα  κελεύσματά  της  αλλά  και  τη  φλόγα  της  πίστης  και  της  προσμονής  που  καλλιεργεί  ο  γραπτός  λόγος,  αναπτερώνοντας  ψυχή  και  πνεύμα.