Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Σημαντική Μείωση του Κόστους Διαχείρισης των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας με Χρήση Πρωτοποριακών...

Σημαντική Μείωση του Κόστους Διαχείρισης των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας με Χρήση Πρωτοποριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έργο Rural Inclusion

Σημαντική Μείωση του Κόστους Διαχείρισης των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας

με Χρήση Πρωτοποριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μία νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του διαχειριστικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους οργανισμούς, παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Μεστά της Χίου.
Η πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου της Χίου, παρέχει στους έλληνες επιχειρηματίες αγροτικών περιοχών ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πρακτικά θέματα που αφορούν την επιχείρησή τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Οι καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναπτύσσονται και παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου
Rural inclusion, που αποσκοπεί στη χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών από φορείς της δημόσιας διοίκησης σε αγροτικές περιοχές.

Τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στo πλαίσιο του έργου δείχνουν ότι η χρήση μίας online υπηρεσίας, όπως αυτή του Rural Inclusion, θα μπορούσε να επιφέρει μείωση του διοικητικού κόστους μέχρι 300€ ανά επιχείρηση, ποσό το οποίο θα αντιστοιχούσε σε συνολική μείωση του διαχειριστικού κόστους της τάξης του 1.200.000€ αν ληφθεί υπόψη ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα στο Επιμελητήριο Χίου. Με τη χρήση της πλατφόρμας Rural Inclusion οι επιχειρήσεις αποκτούν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην εγγραφή μιας επιχείρησης στο επιμελητήριο, στα δικαιολογητικά που απαιτούνται, και σε επιχορηγήσεις επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το έργο Rural Inclusion ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινοτήτων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο επιμελητήριο Χίου, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση και τη χρησιμότητα της πλατφόρμας Rural Inclusion. Επιπλέον, παρουσιάστηκε μελέτη περίπτωσης (case study) μικρομεσαίας επιχείρησης στη Χίο για τη διεκπεραίωση μιας διοικητικής διαδικασίας.

Το έργο Rural Inclusion ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Competitiveness & Innovation Framework Programme. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους του έργου και έχει αναλάβει το σχεδιασμό,  την ανάπτυξη και την υποστήριξη του αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού για το έργο. Παράλληλα, συντονίζει τις δράσεις της δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου της Χίου:

http://www.chioschamber.gr/xios/shared/rural.jsp?context=101

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Rural Inclusion:

http://www.rural-inclusion.eu

 

Επικοινωνία:

Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, ΕΔΕΤ Α.Ε., papak ΑΤ grnet.gr

Νίκος Μανουσέλης, ΕΔΕΤ Α.Ε., nikosm ΑΤ grnet.gr