Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Τι λέει το υπουργείο για το θέμα της τηλε-εργασίας στην Ελλάδα- απάντηση...

Τι λέει το υπουργείο για το θέμα της τηλε-εργασίας στην Ελλάδα- απάντηση σε ερώτηση Κ. Μουσουρούλη

5

 Παρασκευή, 19.11.2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καμία ουσιαστική απάντηση δεν έδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε Ερώτηση (αρ. πρωτ. 3222/22.09.2010) του Βουλευτή Ν. Χίου της ΝΔ, Κωστή Μουσουρούλη για το θέμα της τηλε-εργασίας στην Ελλάδα.

 Όπως είχε υπογραμμίσει ο Κωστής Μουσουρούλης στην Ερώτησή του, η τηλε-εργασία αποτελεί μια ευέλικτη μορφή απασχόλησης που, υπό την προϋπόθεση της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, μπορεί να αποβεί οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά επωφελής και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αλλά και στην απασχόληση ατόμων με κινητικά προβλήματα κλπ.

 Το αρμόδιο Υπουργείο, αντί να αναφέρει την πολιτική (αν υπάρχει) παροχής κινήτρων για την προώθηση της τηλε-εργασίας και για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, επικαλείται τη σχετική διάταξη του νέου Εργασιακού Νόμου (άρθρο 5 του Ν. 3846/10), επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι τέτοια νομοθετικά μέτρα δεν έχουν ως σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή ουσιαστικών πολιτικών.       

 Όσον αφορά στους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που διατίθενται στη χώρα για την «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων Ευρώ και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενθάρρυνση παρόμοιων πολιτικών, το Υπουργείο σιωπά.


Το κείμενο της Ερώτησης

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

(Αρ. Πρωτ. 3222/22.09.2010)

 

 

Προς : Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  

 

 

Θέμα: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τηλε-εργασίας.

 

Η τηλε-εργασία αποτελεί μια ευέλικτη μορφή απασχόλησης που, υπό καθεστώς προστασίας εργασιακών δικαιωμάτων, μπορεί να αποβεί οικονομικά, κοινωνικά[1] και περιβαλλοντικά[2] επωφελής, αλλά και να αποτελέσει σοβαρή εναλλακτική λύση για την ανεργία των νέων[3] και τη συγκράτησή τους στην περιφέρεια. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 2/3 των Ευρωπαίων που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία θα ενδιαφέρονταν να τηλε-εργαστούν. Σημειώνεται επίσης, ότι ήδη, από το 2002, έχει υπογραφεί από τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «Συμφωνία Πλαίσιο[4] για την τηλε-εργασία». Εντούτοις, το επίπεδο διείσδυσης νέων τεχνολογιών, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των επιχειρήσεων, το κοινωνικό πλαίσιο εργασίας αλλά και η έλλειψη ενθάρρυνσης από το κράτος, δεν έχουν επιτρέψει τη θέσπιση κατάλληλων ρυθμίσεων για την προώθησης της τηλεργασίας στη χώρα μας.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κα Υπουργός,

 

 

1.      Αναγνωρίζει το Υπουργείο τη συμβολή της τηλε-εργασίας στην αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών αλλά και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού;

 

2.      Ποιο είναι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι, Κανονιστικές πράξεις κλπ) που διέπει την τηλε-εργασία στην Ελλάδα και τι προτίθεται να πράξει για την ενίσχυση και την προαγωγή της (πχ βελτίωση νομοθετικού πλαισίου, ειδικά κίνητρα με γεωγραφικό και κοινωνικό προσδιορισμό κλπ);

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής                                                                              Αθήνα, 22.9.2010                           

 

 

 

Κωστής Μουσουρούλης                                                                                                       

Βουλευτής Νομού Χίου

 [1]   Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συμβολή στην  ανάπτυξη της κοινωνικότητας με την ορθολογική κατανομή του χρόνου.

[2]   Μείωση περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος μετακινήσεων, αποσυμφόρηση πόλεων και υποδομών.

[3]   Η τηλε-εργασία απευθύνεται κυρίως στις νεότερες ηλικιακά ομάδες, όπου και τα ποσοστά ανεργίας είναι πολλαπλάσια του γενικού μέσου όρου της χώρας.

[4]   Αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο καθηκόντων και δικαιωμάτων.