Αρχική Μαστίχα Μουσείο Μαστίχας: στην τελική ευθεία λέει το υπουργείο…

Μουσείο Μαστίχας: στην τελική ευθεία λέει το υπουργείο…

10

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Μετά από πολλούς μήνες αναιτιολόγητων καθυστερήσεων, μετά από επιστολές και ανταλλαγές εγγράφων μεταξύ Υπουργών και υπηρεσιών, το Μουσείο Μαστίχας βρίσκεται στην τελική ευθεία προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των συναρμοδίων Υπουργείων, τις οποίες έλαβε ο Βουλευτής Ν. Χίου Κωστής Μουσουρούλης σε νέα Ερώτησή του (αρ. πρωτ. 4876/12.10.2010) για το θέμα.

 Ο Βουλευτής, Κ. Μουσουρούλης όπως σημειώνει στο σχετικό δελτίο τύπου, ανέδειξε την ασυνεννοησία που επικράτησε μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων για το έργο, όπως αποτυπώθηκε στις αλληλοαναιρούμενες απαντήσεις των Υπουργείων σε προηγούμενες Ερωτήσεις του, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το κατά πόσο απαιτείτο ή όχι τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη του έργου. Σε μια προσπάθεια να καλυφθούν τα ανωτέρω, οι συναρμόδιοι Υπουργοί επικαλέστηκαν για μία ακόμα φορά το γεγονός ότι «…οι καθυστερήσεις που όντως έχουμε οφείλονται αποκλειστικώς στο ότι το ΕΣΠΑ όπως παραδόθηκε από την απελθούσα Κυβέρνηση, δεν προέβλεπε καμία δυνατότητα για ομαλή και απρόσκοπτη ένταξη έργων πολιτισμού στο Τομεακό Πρόγραμμα του Τουρισμού».

 

Ωστόσο, το ζήτημα αυτό έχει επανειλημμένα απαντηθεί στη Βουλή αλλά και γραπτά. Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής με την από 15-7-2010 Επιστολή του προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, έχει ήδη τονίσει ότι: «Η οργάνωση του στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε με βάση την παρωχημένη λογική ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανά Υπουργείο. Όπως αποδείχθηκε από την αναδιάρθρωση των Υπουργείων, επρόκειτο για μια απολύτως επιτυχής πολιτική επιλογή», προσθέτοντας ότι: «Στο πλαίσιο της πολυτομεακής προσέγγισης, Υπουργεία, όπως το Πολιτισμού και Τουρισμού ή το Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δεν έχουν υπό την ευθύνη τους την απευθείας διαχείριση τομεακού Προγράμματος, διατήρησαν ακέραιη τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ με πολύ μεγαλύτερο εύρος δράσεων από τις παραδοσιακές παρεμβάσεις του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και με πολλαπλές συνέργειες με όλες τις υπόλοιπες πολιτικές», ενώ τέλος:   «Με βάση το Νόμο 3614/2007, τόσο ο καθορισμός των προτεραιοτήτων, όσο και ο συντονισμός της εφαρμογής των δράσεων Πολιτισμού, ανατέθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2γ του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ267/Α΄/3.12.2007) και οι υπηρεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, ορίστηκαν ως ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης των σχετικών δράσεων

 

Συνεπώς, ούτε θεσμικό ή διαχειριστικό κενό υπήρξε, αλλά ούτε και ζήτημα πόρων τέθηκε, ώστε να αιτιολογούνται οι πολύμηνες καθυστερήσεις. Αυτό έχει επισημανθεί πολλάκις και εν προκειμένω, αποδεικνύεται και με το Μουσείο Μαστίχας. Τα αίτια των καθυστερήσεων αποδίδονται στη γενικότερη ασυνεννοησία και άγνοια του κυβερνητικού μηχανισμού αναφορικά με τα ζητήματα του ΕΣΠΑ που δεν δικαιολογείται, δεδομένου ότι οι Υπουργοί υποστηρίζονται από επαρκέστατες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης που τους ενημερώνουν αναλυτικά, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, τις δυνατότητες καθώς τους διαθέσιμους πόρους.

 

Το Μουσείο δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο. Ελπίζουμε στην άμεση ένταξη και δημοπράτηση του έργου αυτού που θα αναδείξει το μοναδικό στον κόσμο προϊόν της Μαστίχας, αλλά και θα τονώσει την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.