Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Το 11ο Δημοτικό για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Εσθονία

Το 11ο Δημοτικό για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Εσθονία

16


Επέστρεψε  η αντιπροσω
πεία του σχολείου Αστική Σχολή Χίοου- 11ο Δημοτικό από την Εσθονία μετά από ένα επιτυχημένο ταξίδι στην επαρχία Βιλιάντι , στα πλαίσια του προγράμματος Comenius με τίτλο «Ας μοιραστούμε τον πολιτισμό μας» ( Let’ share our culture).

Οι δάσκαλοι του Χιώτικου σχολείου επισκέφτηκαν το σχολείο Καλμέτου της συγκεκριμένης επαρχίας και έτυχαν μιας ζεστής φιλοξενίας από τους εκεί εκπαιδευτικούς .
Παρακολούθησαν μια σειρά πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή των παιδιών του σχολείου που αφορούσαν στα 140 χρόνια από την ίδρυσή του, περιόδευσαν στις τάξεις συμμετέχοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία και μελέτησαν το εσθονικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε επίπεδο προγραμματισμού των δράσεων των εμπλεκόμενων σχολείων αποφασίστηκαν οι επόμενες επισκέψεις, αντηλλάγησαν οι εργασίες των παιδιών, καθορίστηκαν οι στόχοι που αφορούν στη συγγραφή ενός παραδοσιακού πολυπολιτισμικού μύθου με αντίστοιχη εικονογράφηση, στη διατήρηση ημερολογίων στην κάθε γλώσσα της εταιρικής χώρας και σχολείου και γενικά στην ανταλλαγή και γνώση ηθών, εθίμων,  παραδόσεων μέχρι και τοπικής κουζίνας.

Τέλος επισκέφτηκαν τις Τοπικές αρχές και το δήμαρχο του Βιλιάντι , ο οποίος τους ενημέρωσε για την περιοχή , τις προοπτικές ή τα προβλήματά της.

“Οι συγκρίσεις σε αρκετές περιπτώσεις αναπόφευκτες και το συμπέρασμα κοινό ότι η εκπαίδευση χωρίς γενναίες χρηματοδοτήσεις είναι κενό γράμμα”, καταλήγει το σχετικό δελτίο τύπου.