Αρχική Νέα Τοπικά Σύσκεψη στην Περιφέρεια για τους ΧΑΔΑ

Σύσκεψη στην Περιφέρεια για τους ΧΑΔΑ

14

 


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από πρόσκληση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, στα γραφεία της Περιφέρειας σύσκεψη για τη διευθέτηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων του έργου της διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Νομού Λέσβου.

Αναλύθηκαν πλήρως τα προβλήματα και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από κάθε φορέα προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες και να υποβληθεί άμεσα ο φάκελος κλεισίματος του έργου. Έγινε κατανοητό από κάθε πλευρά η κρισιμότητα του θέματος και η ανάγκη επείγουσας αντίδρασης του καθένα για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην αποπληρωμή του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια της σύσκεψης, έγινε μια συνοπτική αναφορά σε πρωτοβουλίες της Περιφέρειας που έχουν ληφθεί εδώ και καιρό προκειμένου να διευκολυνθεί το όλο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με προσκλήσεις και εντάξεις έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Επίσης, για την κάλυψη άμεσων αναγκών και για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων προσδιορίζονται οι ανάγκες σε απορριμματοφόρα, κάδους, εξοπλισμούς κλπ. και εντός των ημερών θα εκδοθεί πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Στην όλη προσπάθεια αυτή πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές συναντήσεις και συσκέψεις με τοπικούς φορείς (ΔΕΔΑΠΑΛ, ΤΕΔΚ, ΦΟΣΔΑ Λήμνου, Νομαρχία και Δήμους), οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα και τη σοβαρότητα ανταποκρίθηκαν και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι σε διάστημα ενός έτους έγιναν σημαντικά και ουσιαστικά βήματα».

Στη συνέχεια, έγινε επιτόπια επίσκεψη, από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου, τον εκπρόσωπο του Ταμείου Συνοχής κ. Ελευθέριο Ψαρουδάκη και τον προϊστάμενο της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής κ. Δημήτρη Φυτά, παρουσία και του Δημάρχου Ερεσού –Αντίσσης κ. Σωτήρη Καρδαρά, στο έργο ύδρευσης- αποχέτευσης Δήμου Ερεσού- Αντίσσης προκειμένου να εξεταστεί η πορεία υλοποίησης του έργου και να αντιμετωπιστούν τυχόν εκκρεμότητες.