Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για τους εποχικούς πυροσβέστες

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για τους εποχικούς πυροσβέστες

6

Τρίτη, 7.12.2010

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση σχετικά με τη συνέχιση του έργου των Εποχικών Πυροσβεστών, κατέθεσε σήμερα, ο Βουλευτής  Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Μουσουρούλης.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της Ερώτησης, η πρόσληψη εποχικών Πυροσβεστών με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενώ εξυπηρέτησε τις σημαντικά αυξημένες ανάγκες του Σώματος, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ανέδειξε προβλήματα που συνδέονται με τη διαφοροποίηση των εποχικών σε προσόντα και εκπαίδευση, σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό, καθώς και την απώλεια ικανών εποχικών που απέκτησαν σταθερή εργασία.

Ωστόσο, στο Σχέδιο Νόμου που πρόκειται να έρθει στη Βουλή, «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η δημιουργία, εντός του Πυροσβεστικού Σώματος, μιας νέας κατηγορίας προσωπικού, των Επικουρικών Πυροσβεστών, με κύριο καθήκον τη δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία.

Επειδή σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι εποχικοί πυροσβέστες, με κάποιες προϋποθέσεις, θα μπορούν να καταλάβουν θέσεις στον υπό σύσταση θεσμό, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, ο Κ. Μουσουρούλης ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

1.      Έχει υπολογίσει το Υπουργείο τον αριθμό των θέσεων που θα προκηρυχθούν για τις θέσεις των Επικουρικών Πυροσβεστών και εάν ναι, γιατί δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω σχέδιο νόμου;

2.      Προτίθεται το Υπουργείο να μεριμνήσει, ώστε η τοποθέτηση των επιτυχόντων Επικουρικών Πυροσβεστών να γίνει με βάση κριτήρια, όπως η εντοπιότητα, προκειμένου να μη διαταραχθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός των ενδιαφερόμενων; 

3.      Υπάρχει πρόβλεψη για τους εποχικούς πυροσβέστες που θα τεθούν εκτός ρύθμισης, προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Πυροσβεστικό Σώμα ως συμβασιούχοι ενισχύοντας τη δύναμη δασοπυρόσβεσης;