Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κ. Μουσουρούλης: πότε θα ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα στο Νοσοκομείο Χίου;

Κ. Μουσουρούλης: πότε θα ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα στο Νοσοκομείο Χίου;

14

Παρασκευή, 10.12.2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, κατέθεσε σήμερα Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την πρόοδο των εργασιών κατασκευής της νέας πτέρυγας του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου.

 Ο Βουλευτής θέτει στην Ερώτησή του εξαντλητικά τεχνικά ερωτήματα για τη συνολική πορεία του έργου, από την ανάθεση της μελέτης δημοπράτησης το 2002, έως σήμερα, και καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσής του.

 Ο Κωστής Μουσουρούλης τονίζει ότι επτά χρόνια από την έναρξη των εργασιών, το να παραμένει το έργο ημιτελές, αποτελεί μείζονα πρόκληση για τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι δεν απαιτούν μόνο την παράδοσή του σε χρήση, αλλά και ορθή πληροφόρηση για τα αίτια των καθυστερήσεων. Όπως επισημαίνει, σήμερα καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στις οποίες θα συμβάλλει το νέο νοσοκομείο, καθώς έχει αυξηθεί η ζήτηση δημόσιων υπηρεσιών υγείας λόγω της ανατροπής των εισοδημάτων και της μείωσης της απασχόλησης που έχουν επιφέρει τα μέτρα της κυβέρνησης.

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ:ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 

 

Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

               

Θέμα: Ολοκλήρωση και λειτουργία Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χίου

 

 

Κατά τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχω επανειλημμένα αναφερθεί1 σε προβλήματα του τομέα της υγείας δημόσιου χαρακτήρα στο Νομό Χίου, τα οποία μπορούν να αντιμετωπισθούν με την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου «Κατασκευή νέου κτιρίου, εκσυγχρονισμός υφιστάμενης υποδομής και προμήθεια εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Χίου» δυναμικότητας 170 κλινών, έργο που αναβαθμίζει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας στο ευρύτερο Βόρειο Αιγαίο. Ωστόσο, από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης (Ιούνιος 2003) έως σήμερα, o φορέας κατασκευής2 και κύριος του έργου, δεν έχει κατορθώσει να το ολοκληρώσει σύμφωνα με τον οικονομικό (16,14 εκατ. Ευρώ) και χρονικό του προγραμματισμό (36 μήνες). Επικουρικά αναφέρω ότι η ανάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης και η δημοπράτηση με το σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή», διενεργήθηκαν σε εφαρμογή του «Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ο οποίος είχε κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μη συμβατός με το Κοινοτικό δίκαιο, ζήτημα που αντιμετωπίστηκε ριζικά την περίοδο 2004-2005 (η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής», είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες και τεκμηρίωση).

 

«Το έργο, που αποτελεί “γέφυρα” μεταξύ Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 22,5 εκ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δύο (2) εγκεκριμένων συμπληρωματικών συμβάσεων με τους αντίστοιχους ΑΠΕ3 που απαιτήθηκαν, κυρίως λόγω τροποποιήσεων, που επέφεραν υποδείξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο ανασκαφικής έρευνας4. Έως σήμερα, έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικού ύψους 18,2 εκ Ευρώ περίπου, δηλαδή το 78% του οικονομικού αντικειμένου, έχουν πληρωθεί 16, 5 εκ. Ευρώ, ενώ πληρωμές για τις τρείς τελευταίες πιστοποιήσεις (31,32,33) φαίνεται να καθυστερούν. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκονται επείγουσες εργασίες, που οφείλουν να παραδοθούν έως τα μέσα Ιανουαρίου 2010, ενώ έχει εγκατασταθεί και μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της νέας πτέρυγας». Τα ανωτέρω ανέφερα στην προ ενός έτους Ερώτησή μου 3025/21.12.2009, με την οποία έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα5 χωρίς να λάβω απάντηση.   

 

Σήμερα, επτά ακριβώς χρόνια από την έναρξη των εργασιών, το ανενεργό, στην ουσία, εργοτάξιο, προκαλεί τους πολίτες της Χίου, καθολικό αίτημα των οποίων δεν είναι μόνον η ολοκλήρωση του έργου, αλλά και ο επιμερισμός υπαιτιότητας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, θέμα για το οποίο αναπτύσσεται, τελευταία, έντονος δημόσιος διάλογος. Η πολιτεία οφείλει εξάλλου, να αντιμετωπίσει και τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης δημόσιων υπηρεσιών υγείας, αποτέλεσμα της ανατροπής των δεδομένων εισοδήματος και απασχόλησης στη νησιωτική, κυρίως, Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο με πλήρεις απαντήσεις επί τεχνικών ζητημάτων και όχι με πολιτική αντιπαράθεση, μπορεί να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου προκειμένου, επιτέλους, να παραδοθεί σε χρήση.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

 

1.       Ποιες εργασίες περιλαμβάνει κάθε μια από τις τρεις φάσεις του έργου, ποιος ο προϋπολογισμός και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, σύμφωνα με την αρχική σύμβαση και τις δυο συμπληρωματικές; Ποιο είναι το συνολικό κόστος των εργασιών που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα και σε ποιο ποσοστό του οικονομικού αντικειμένου αντιστοιχούν σε σχέση με τον τελευταίο εγκεκριμένο ΑΠΕ; Υπάρχει καθυστέρηση σε πιστοποιήσεις και εάν ναι, για ποιους λόγους; Ποιες εργασίες υπολείπονται προς εκτέλεση και ποιο το κόστος τους προκειμένου να ολοκληρωθεί κάθε μια από τις τρεις φάσεις του έργου, σε σχέση με την αρχική σύμβαση καθώς και με τις δυο συμπληρωματικές; Πότε έγινε η τελευταία εκταμίευση υπέρ του αναδόχου και σε ποιές εργασίες αφορά; Παρακαλώ να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας με όλες τις εκταμιεύσεις, με στοιχεία σύνταξης του λογαριασμού και πληρωμής. 

 

2.       Ποιές από τις χορηγηθείσες παρατάσεις ολοκλήρωσης, αποδίδονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και ποιές σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου; Ποια είναι η τελευταία εγκεκριμένη παράταση; Παρακαλώ να κατατεθεί πίνακας με τις ημερομηνίες και τα στοιχεία των αποφάσεων του κυρίου του έργου, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν οι παρατάσεις αυτές καθώς και αντίγραφα των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των τριών συμβάσεων (αρχική και συμπληρωματικές), με τις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής. Παρακαλώ, επίσης, να κατατεθεί πίνακας στον οποίο να αναφέρονται : ο τίτλος των μελετών (αρχικές, νέες και αναθεωρημένες) με σύντομη περιγραφή τους, ο προϋπολογισμός και οι πληρωμές που έχουν γίνει (αθροιστικά) για κάθε μια εξ΄αυτών, οι ημερομηνίες υποβολής  και έγκρισής τους καθώς και στοιχεία της αρμόδιας για τον έλεγχό τους υπηρεσίας.

 

3.       Ποιες τροποποιήσεις επέφεραν στις μελέτες οι αρχαιολογικές ανασκαφές, ποιο το επιπλέον κόστος με το οποίο επιβάρυναν τον προϋπολογισμό του έργου (συνολικά και σε επίπεδο συμπληρωματικής σύμβασης) και ποιες οι χρονικές επιπτώσεις που επέφεραν στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του; Παρακαλώ να κατατεθούν οι έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας την αρχαιολογική έρευνα Υπηρεσίας (Κ’ ΕΠΚΑ) προς την Προϊσταμένη Αρχή, καθώς και οι σχετικές εγκρίσεις του ΚΑΣ.

 

4.       Ποιες εργασίες του εκάστοτε συμβατικού αντικειμένου έχουν απομειωθεί ποσοτικά και οικονομικά και για ποιους λόγους (συνολικά και σε επίπεδο συμπληρωματικής σύμβασης); Έχουν περιληφθεί οι εργασίες αυτές σε εγκεκριμένο ΑΠΕ, και αν ναι, παρακαλώ για την κατάθεση αντιγράφων των εγγράφων προέγκρισης αυτών από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΚΠΣ) ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΣΠΑ) καθώς και την Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Ποιο είναι το σημερινό συμβατικό τίμημα για το κατασκευαστικό σκέλος και ποιο για το σκέλος  του βασικού  Ιατρικού εξοπλισμού, με αναθεωρήσεις και απρόβλεπτα μετά την ως άνω απομείωση;

 

5.       Ποια προβλήματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου; (πχ ανεύρεση αρχαιοτήτων, ανασκαφική έρευνα και αλλαγή θεμελίωσης, καθυστερήσεις πληρωμών). Πόσες φορές και για ποιους λόγους, ο ανάδοχος προέβη σε διακοπή εργασιών (πχ λόγω καθυστέρησης εξόφλησης των πιστοποιήσεων) και πως αυτές αντιμετωπίστηκαν; Ποια προβλήματα προέκυψαν με υπαιτιότητα του αναδόχου, και ποιές οι χρονικές καθυστερήσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκε το έργο; Ποιες ειδικές προσκλήσεις προς τον Ανάδοχο για επίσπευση εργασιών έχουν γίνει μέχρι σήμερα και με ποιο αντικείμενο; Παρακαλώ να διευκρινιστεί αν ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε σε αυτές και αν όχι, ποια μέτρα έλαβε ο φορέας κατασκευής. Προέβη στην επιβολή ποινικών ρητρών; Αν ναι, σε ποιες από τις τρεις φάσεις του έργου αφορούν τα ανωτέρω και σε ποιες από τις συμβάσεις; (αρχική, πρώτη και δεύτερη συμπληρωματική). Με βάση την έως σήμερα πορεία του έργου,

ποια είναι η άποψη της Προϊσταμένης Αρχής σχετικά με τη δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί στις εναπομείνασες συμβατικές του υποχρεώσεις;

 

6.       Ποιο ποσοστό του εξοπλισμού έχει ήδη παραληφθεί και αποθηκευτεί; Παρακαλώ για την κατάθεση πίνακα με τα σχετικά άρθρα τιμολογίου προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού, με αναφορά στο ποσοστό πληρωμής αυτού, σε σχέση με το εγκεκριμένο τιμολόγιο της σύμβασης και της ημερομηνίας παραλαβής. Παρακαλώ επίσης να διευκρινισθεί αν ο παραπάνω εξοπλισμός φυλάσσεται κανονικά και δεν έχει υποστεί φθορές.

 

7.       Ποιο είναι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (συνολικό κόστος, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) που εντάχθηκε στο Γ’ΚΠΣ και ποιο στο ΕΣΠΑ; Παρακαλώ να κατατεθούν τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Έργου. Ποιες είναι οι συνολικές πληρωμές δημόσιας δαπάνης που έχουν πραγματοποιηθεί και καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) έως σήμερα, και ποιες εξ’αυτών έχουν ήδη δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Παρακαλώ τα στοιχεία να χορηγηθούν ανά περίοδο προγραμματισμού και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Από το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ αντικείμενο, ποιο είναι το ύψος των συνολικών δαπανών που πιστοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ (αριθμός πιστοποιήσεων) χωρίς να δηλωθούν από την Αρχή Πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Έχει προβεί η Αρχή Πληρωμής σε αναστολή χρηματοδότησης της πράξης;

 

 

 

 

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής                                                                          Αθήνα, 10.12.2010

 

 

 

 

Κωστής Μουσουρούλης                                                                                       

Βουλευτής Νομού Χίου

 

                                                                                                                                               

 

1.   1644/26.11.2009  – Αερομεταφορά ασθενών από τα νησιά και τις ακριτικές περιοχές

       3025/21.12.2009  – Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου

       6788/01.03.2010  – Ελλείψεις στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ναυτικών

       9013/20.04.2010  – Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Προβλήματα χρηματοδότησης του προγρ/τος «Ψυχαργώ».

       9084/21.04.2010  – Υποβάθμιση της ποιότητας υγείας στα νησιά του Αιγαίου

       11168/07.06.2010 – Ελλείψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στο Σκυλίτσειο ΓΝΝΧ

       2543/08.09.2010 – Σοβαρές δυσλειτουργίες στο ΕΣΥ λόγω έλλειψης νοσηλευτικού & ιατρικού προσωπικού

       1396/25.10.2010  – Υπόμνημα του Συλλόγου Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ Χίου

2.     Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων  ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.),

3.     Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών

4.     Σύμφωνα με ενημέρωσή μου, κατόπιν ανασκαφικής έρευνας που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία της Κ’ ΕΠΚΑ, η ανεύρεση στο χώρο ταφικού συνόλου, επέφερε αλλαγή θεμελίωσης η οποία, μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, αντιμετωπίστηκε με την 1η συμπληρωματική σύμβαση, επιφέροντας τροποποιήσεις οικοδομικών εργασιών και Η/Μ, που αντιμετωπίστηκαν, κυρίως, με τη 2η συμπληρωματική σύμβαση.

5.     «(1) Υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής πιστοποιημένων εργασιών; Εάν ναι, οφείλεται σε καθυστερήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή στον ανάδοχο; Εάν οφείλεται στον ανάδοχο, ποιες είναι οι απόψεις των υπηρεσιών; (2) Υφίσταται πραγματική διακοπή εργασιών με αναφορά – εξώδικη δήλωση από τον ανάδοχο; Εάν ναι, αυτή έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με το νόμο; Εάν όχι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο προκειμένου να μην διακοπούν οι εργασίες; (3)Υφίσταται  κίνδυνος διακοπής της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης του έργου; Εάν ναι, για ποιο λόγο και πώς προτίθεται να εξασφαλίσει το Υπουργείο την ολοκλήρωση του έργου;»

6.     Σήμερα : «Αρχή Πιστοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ» του Υπουργείου Οικονομίας