Αρχική Πολιτισμός Λογοτεχνικός διαγωνισμός “Νίκου Καββαδία”

Λογοτεχνικός διαγωνισμός “Νίκου Καββαδία”

29


{fnc titlos} 


«Διαγωνισμό βράβευσης Ελλήνων Ναυτικών, οι οποίοι διακρίνονται στον πεζό και ποιητικό λόγο», προκήρυξε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με υπουργική απόφαση.
Ο διαγωνισμός φέρει το όνομα «Νίκος Καββαδίας» και αποτελεί πλέον θεσμό, μέσα από τον οποίο το ΥΕΝ θέλει να προβάλει το δημιουργικό λόγο των ελλήνων ναυτικών.
Η υποβολή των έργων πρέπει να γίνει στο ΥΕΝ μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του ερχόμενου έτους.
Οι γενικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι εξής:
· Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Έλληνας ναυτικός.
· Τα κείμενα του πεζού και ποιητικού λόγου θα είναι εμπνευσμένα από την θάλασσα και την νησιωτική ζωή.
· Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος και όσοι βραβεύτηκαν στον ίδιο διαγωνισμό κατά το παρελθόν. Επίσης επιτρέπεται ταυτόχρονη συμμετοχή και στα δύο βραβεία του διαγωνισμού από το ίδιο πρόσωπο.
· Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να  υποβάλλουν  στο  ΥΕΝ/Γρ.  Δημοσίων  Σχέσεων (Μπουμπουλίνας 31-33 Τ.Κ. 185 35) το αργότερο μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2003 τα έργα τους με έγγραφη δήλωση ότι αποδέχονται τους παρακάτω ειδικότερους όρους συμμετοχής και στην οποία θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο τους, η ειδικότητα τους, το ΜΕΘ, Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο.
 Τα κείμενα πρέπει:
1. Να ανήκουν στην σφαίρα της ναυτικής λογοτεχνίας και να είναι γραμμένα σύμφωνα με τις αρχές του έμμετρου και πεζού λόγου αντίστοιχα. Ειδικότερα, κείμενα τα οποία μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια αυτού του διαγωνισμού είναι ποίηση, διήγημα, νουβέλλα, μυθιστόρημα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις,   δοκίμια   και   ιστορική-μυθιστορηματική βιογραφία.
2. Να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να προάγουν αυτή και τη λογοτεχνία.
3. Να υποβληθούν πέντε (5) αντίγραφα δακτυλογραφημένα ή πολυγραφημένα, σε διπλό διάστημα γραφομηχανής και στη μία όψη του χαρτιού.
4. Όταν πρόκειται για πεζό λόγο, τα κείμενα να μην είναι λιγότερο από δέκα δακτυλογραφημένες σελίδες. Όταν πρόκειται για ποιητική συλλογή να περιλαμβάνει δέκα τουλάχιστον ποιήματα ή έναν κύκλο ποιημάτων.
5. Να είναι πρωτότυπα και ανέκδοτα και να μην έχουν βραβευθεί ή υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό.
6. Τα κείμενα θα υποβληθούν με ψευδώνυμο των συμμετεχόντων και τα πραγματικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) θα σφραγισθούν σε φάκελλο πάνω στον οποίο θα αναγραφεί το ψευδώνυμο.
7. Η αποσφράγιση των φακέλλων αυτών θα γίνει μετά την επιλογή των κειμένων προς βράβευση.
8. Τα κείμενα που θα υποβληθούν:
    Δεν μπορούν να δημοσιευθούν ή με οιανδήποτε τρόπο να τεθούν σε κυκλοφορία πριν από την ανακοίνωση από το ΥΕΝ των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της κρίσης δεν επιστρέφονται.  
    Όσα από αυτά βραβευθούν μπορούν να κυκλοφορήσουν με φροντίδα των συγγραφέων τους χωρίς άδεια του ΥΕΝ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠροτάσεις υπουργείου: τι αλλάζει στη ναυτική εκπαίδευση
Επόμενο άρθροCum Deo, σωστική καταγραφής της ιστορίας της ιατρικής