Αρχική Νέα Τοπικά Δημοτικό συμβούλιο: εισήγηση για την κατασκευή νέων δικαστικών φυλακών

Δημοτικό συμβούλιο: εισήγηση για την κατασκευή νέων δικαστικών φυλακών

26

Η επικαιροποίηση της απόφασης του τέως Δήμου Καρδαμύλων για την κατασκευή δικαστικών φυλακών στην περιοχή του Πιτυούς, θα εξεταστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου την Τετάρτη, 7/9.
Παράλληλα θα συζητηθεί και η εναλλακτική πρόταση, που κάνει λόγο για κατασκευή φυλακών στην περιοχή του Θόλους. Μάλιστα η πρόταση είναι για φυλακές χωρητικότητας 500 ατόμων, ενώ επισημαίνεται στην εισήγηση που ακολουθεί η ευκαιρία για το Δήμο να αξιοποιήσει το χώρο που σήμερα στεγάζονται οι φυλακές και που βρίσκονται εντός πόλης Χίου.
 

                                                                           Εισήγηση Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

Η υπάρχουσα  δικαστική φυλακή χτισμένη από το 1957, βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης, μέσα μάλιστα σε πυκνοκατοικημένο  τμήμα της και ασφαλώς σήμερα δεν πληρεί τις προδιαγραφές λειτουργίας ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Με εκφρασμένη την επιθυμία του συνόλου των παραγόντων της υπάρχουσας δικαστικής φυλακής (Δ/νση, εργαζόμενοι ,αστυνομικοί)για κατασκευή στη Χίο νέου σωφρονιστικού καταστήματος, πραγματοποιήσαμε έρευνα για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν κατάλληλες εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου Χίου ,προκειμένου να διατεθούν σε χρήση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα εξής:

-Οικόπεδο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πιτυούς ,εκτάσεως 70 στρεμμάτων.

(Για την περίπτωση αυτή υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. του τ. Δ. Καρδαμύλων).

– Οικόπεδο στην περιοχή Θόλος ιδιοκτησίας Δήμου Χίου.

Οι δύο αυτές περιοχές συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του ΠΔ 602/76, όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις για την καταλληλότητα γηπέδων για ανέγερση καταστημάτων κράτησης, και της αριθμ. 28704/4362,Τ.Β 28/11/2011 περί  ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης καταστημάτων κράτησης.

Παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος αφού όλοι αντιλαμβανόμαστε την τεράστια ωφέλεια που θα προκύψει για τον Δήμο μας, αφ’ενός λόγω της δημιουργίας σωφρονιστικού καταστήματος χωρητικότητας 500 ατόμων στη Χίο  , αφετέρου δε από την εκμετάλλευση για τον Δήμο μας του χώρου που σήμερα καταλαμβάνει η Δικαστική Φυλακή Χίου .

Συνημμένα στην εισήγηση τα τοπογραφικά των δύο προτεινόμενων χώρων.Ο ΑΝΤΙΔ/ΡΧΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ