Αρχική Νέα Τοπικά Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου: Καταγραφή μικρών υγροτόπων εντός της Νήσου Χίου

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου: Καταγραφή μικρών υγροτόπων εντός της Νήσου Χίου

20

 

11 μικροί υγρότοποι καταγράφονται από το αρμόδιο υπουργείο στη Χίο. Αυτοί που πριν αρκετά χρόνια ο άγγλος φυσιοδίφης- επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λίβερπουλ, Mike Taylor, πρότεινε μέσα από μια εμπεριστατωμένη μελέτη την αξιοποίησή τους (η φωτογραφία από τη σχετική έκδοση).
Σήμερα, Τετάρτη, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου θα εξετάσουν το θέμα, όμως στη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας ο προβληματισμός είναι για το γεγονός ότι οι υγρότοποι θα φέρουν πρόβλημα στην οικοδόμηση.

Θέμα: Καταγραφή μικρών υγροτόπων εντός της Νήσου Χίου.

Σχετικά:

Σας αναφέρουμε σχετικώς τα ακόλουθα:

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στον δικτυακό τύπο διαβουλεύσεων ,σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ,του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ,που αφορά την καταγραφή ,καθορισμό, οριοθέτηση και λειτουργία μικρών νησιωτικών υγροτόπων(παράκτιων).

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ένδεκα (11) περιοχές προτεινόμενων υγρότοπων της Ν.Χίου.

Αυτές είναι κατά σειρά καταγραφής ,όπως φαίνεται στο συνημμένο παράρτημα Α.

Έλος Λήμνος ή Βάλτος Μαρμάρου

Γιβάρι Λαγκάδας

Εκβολή Κοκαλά – Έλος Κοντάρι

Έλος Κώμη

Έλος Φανών ή Κάτω Φανών

Εκβολή Καμπιών

Έλος Λιθίου ή Παπόρι

Εκβολή Αγίας Μαρκέλλας

Εκβολή ποταμού Μαλαγγιώτη

Έλος Δελφινίου

Έλος Παρπάντων

Από τις παραπάνω περιοχές ορισμένες είναι περιορισμένες εκτάσεις και ευρίσκονται εκτός ορίων οικισμού και δεν φαίνεται κατ’αρχήν να παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, όπως το Γιβάρι Λαγκάδας ,το έλος Φανών ή Κάτω Φανών , η εκβολή Καμπιών ,η εκβολή Αγίας Μαρκέλλας, η εκβολή του  ποταμού Μαλαγγιώτη , το έλος Δελφινίου και το έλος Παρπάντων.

Το έλος Κώμης είναι περιορισμένης έκτασης, είναι όμως σε περιοχή εντός σχεδίου πόλεως και επομένως οικοδομήσιμη.

Όμως στο άρθρο 3 παρ. 5 του προτεινόμενου δ/τος ,αναφέρεται ότι «Η  κατασκευή  στεγανών βόθρων επιτρέπεται μόνο εκτός πλημμυρικής λεκάνης των υγροτόπων και σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων από το όριό της .

Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ,κατασκευάζονται ,βελτιώνονται ή εκσυγχρονίζονται ,με ευθύνη κατά περίπτωση αρμόδιων αυτοδιοίκητων υπηρεσιών τα αποχετευτικά δίκτυα εντός των μικρών νησιωτικών υγροτόπων».

Από την ερμηνεία της διάταξης αυτής συμπεραίνει κανείς πόσα οικόπεδα θα έχουν πρόβλημα οικοδόμησης στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα όρια του υγρότοπου ,αφού είναι γνωστό ότι η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου «εντός τριετίας» δεν είναι εύκολα εφικτός στόχος.

Για τις περιοχές Έλος Λήμνος ή Βάλτος Μαρμάρου και Έλος Λιθίου ή Παπόρι ,διαπιστώνεται ότι ,σημαντικό τμήμα των περιοχών αυτών ευρίσκεται εντός ορίων οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων που είναι περιοχή οικοδομήσιμη.

Ενώ η εκβολή Κοκαλά στο Κοντάρι ,36 στρεμμάτων περίπου είναι εξ ολοκλήρου εντός οικισμού και συνεπώς και αυτή οικοδομήσιμη.

Για τις περιοχές αυτές ,που ευρίσκονται εντός οικισμού ,δημιουργείται σοβαρό θέμα ,αφού τα υφιστάμενα οικόπεδα θα καταστούν μη οικοδομήσιμα και ενδεχόμενα να τεθεί θέμα αποζημιώσεως και πιθανόν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Η έναρξη ισχύος και εφαρμογή του διατάγματος που θεσμοθετεί βάρος για την ιδιοκτησία είναι  ανάλογο με το της επιβολής ρυμοτομικού σχεδίου και ετι δυσμενέστερο ,αφού οι ιδιοκτησίες τουλάχιστον οι εντός οικισμού, μόνο επιβαρύνονται, θα προκαλέσει  δε γενικώς προβλήματα.

Επισημαίνεται ότι δεν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να εκφέρουν γνώμη ,είναι δε προφανές ότι ο εισηγητής ή μελετητής της σχετικής εισήγησης ,είχε άγνοια των τοπικών χωροταξικών και πολεοδομικών δεσμεύσεων ή θεώρησε ότι δεν ενδιαφέρουν το Υπουργείο ,με συνέπεια να εμφανίζεται η διοίκηση χωρίς συνέπεια συνέχεια και διαφάνεια στις σχέσεις της με τον πολίτη .

Τα ανωτέρω θέτομε υπόψη για ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης.

                                                                                        Με τιμή

 

 

 

Ιωάννης Κοτσιφάκης

      Πολιτ.Μηχ/κός με Α βαθμό