Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Δημοκρατικ​​ή Αριστερά Χίου: το παράδειγμα της ομάδας καθηγητών ΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΕΚΑ

Δημοκρατικ​​ή Αριστερά Χίου: το παράδειγμα της ομάδας καθηγητών ΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΕΚΑ

6

 

  Ζούμε ίσως την πιο σημαντική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας.
 Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το έλλειμμα και τη συγκράτηση του χρέους,
φορτώνοντας τα βάρη στις πλάτες των συνήθων υποζυγίων.
   Οι τεράστιες ανισότητες διογκώνονται και στο εκπαιδευτικό σύστημα .
Ο ιδιωτικός τομέας ενισχύεται,   η νέα γενιά αντιμετωπίζεται ως <<χαμένη γενιά>> , ενώ αποδυναμώνονται όλο και περισσότερο φορείς αυτοοργάνωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
   Σ΄αυτήν την κρίσιμη συγκυρία  η πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας καθηγητών <<Αλλήλων  ένεκα>>   αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το κοινωνικό σύνολο.
     Ιστορικά,  οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντα συνυφασμένοι   με τις έννοιες της αλληλεγγύης και της ανιδιοτέλειας.
Άλλωστε ,   οι κοινωνικοί αγώνες αποκτούν προοπτική, όταν χαράσσουν διεξόδους  μέσα από ρήξεις και συνθέσεις,  πάνω σε ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον,  με τόλμη αλλά και ευθύνη,  μακριά από στερεότυπα και αγκυλώσεις .
    Επειδή  οι νέοι μας  αντικατοπτρίζουν και προβάλλουν στο παρόν το συμβόλαιο μιας κοινωνίας με το μέλλον ,   ενώ  παραμένουν οι φυσικοί θεματοφύλακες της εικόνας του παρελθόντος,  αξίζει το παράδειγμα αυτών των καθηγητών να το ακολουθήσουν κι άλλοι.