Αρχική Νέα Τοπικά Ένταξη έργου για αντιπλημμυρικά στο μπαζωμένο ρέμα της Σκύλας στο Βαρβάσι

Ένταξη έργου για αντιπλημμυρικά στο μπαζωμένο ρέμα της Σκύλας στο Βαρβάσι

7

 Με προϋπολογισμό 3,9 εκατομμύρια ΕΥΡΩ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο “ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΛΑΣ”.
Μεταξύ άλλων σημείων θα γίνουν και οι αγωγοί ομβρίων στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη, που θέτει επί τάπητος και το ζήτημα της κατασκευής πεζοδρομίου (ικανού πλάτους τουλάχιστον στη μία του πλευρά) στην περιοχή. Για το αν θα το τολμήσει η Δημοτική Αρχή, αφού πρέπει να πείσει τους δημότες να παραχωρήσουν γη, θα φανεί στην πορεία.
Το σχετικό δελτίο τύπου από το Δήμο Χίου δίνει και τα εξής στοιχεία:

          Το έργο περιλαμβάνει την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του συνόλου της λεκάνης απορροής του ρέματος Σκύλλας, της οποίας η οικιστική περιοχή καλύπτει τις περιοχές νότια – νοτιοανατολικά του Βαρβασίου.

        
Τα προτεινόμενα έργα χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:

 α) έργα σύλληψης και ανάσχεσης ομβρίων των ρεμάτων, που διασχίζουν κατοικημένες περιοχές. Τα έργα αυτά κατασκευάζονται έναντι των κατοικημένων περιοχών και περιλαμβάνουν την κατασκευή μικρών φραγμάτων από σκυρόδεμα, για την ανάσχεση της χειμαρρώδους ροής και συγκράτησης των φερτών υλών, που το νερό συμπαρασύρει κατά την απορροή, ώστε τα φερτά να μην μεταφέρονται στα κλειστά δίκτυα αγωγών ομβρίων.

β) έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των ομβρίων και διοχέτευσης τους στους κατά τόπους αποδέκτες. Ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του έργου έχει γίνει στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της ευρύτερης οικιστικής περιοχής ρέματος Σκύλλας.

          Επομένως το προτεινόμενο πλέγμα αποχετευτικών – αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο του οποίου επιβάλλεται η ολοκληρωμένη κατασκευή, ώστε να εξασφαλίζονται στην πράξη τα στοιχεία παραδοχών του έργου.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει:

  • τον αγωγό ομβρίων υδάτων επί της οδού Ηρακλείτου και στη συνέχεια δια των οδών Αεροπόρου Περρίκου και Καρτούλη εκβάλει στο ρέμα Μονοδενδρίου λίγο πριν την εκβολή του στο χείμαρρο Παρθένη.
  • τον αγωγό ομβρίων υδάτων στις οδούς Ιωάννου Χρίστου και, Βερίτη, που θα εκβάλει στον χείμαρρο Παρθένη
  • τον αγωγό ομβρίων υδάτων από την οδό Παναγίας Ευρετής μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ηρακλείτου και στη συνέχεια, μέσω των οδών Ίππαρχου του Χίου και Μακκά, θα εκβάλει μέσω της οδού Βερίτη στον χείμαρρο Παρθένη
  • τον αγωγό ομβρίων υδάτων στις οδούς Παπά Ξενάκη Νικόλαου, Παπανδρέου, θα εκβάλει μέσω της οδού Βερίτη, στον χείμαρρο Παρθένη
  •  τον αγωγό ομβρίων υδάτων στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη, που θα εκβάλλει στη θάλασσα.

Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση του έργου από τις υπηρεσίες του Δήμου Χίου.