Αρχική Νέα Τοπικά ΚΟΙΣΠΕ- πρόσκληση για Γ.Σ.

ΚΟΙΣΠΕ- πρόσκληση για Γ.Σ.

15

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ (Κοι.Σ.Π.Ε. Το. Ψ.Υ. Ν. Χίου), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, καλεί  τα μέλη – μετόχους της α΄ β΄ και γ΄ κατηγορίας του, με Δελτίο Τύπου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ στο Κέντρο Ημέρας Χίου, οδός Κουντουριώτη 14.

 

 

Για τον Κοι.Σ.Π.Ε. Το. Ψ.Υ. Ν. Χίου

Ψυχή Δέσποινα

    Πρόεδρος