Αρχική Νέα Τοπικά Οικολογικός Ανεμος: Ερώτηση προς περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεις της Περιφέρειας

Οικολογικός Ανεμος: Ερώτηση προς περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεις της Περιφέρειας

11

                                                                                                                                                                    Πολιτισμός – Εκδηλώσεις στο Βόρειο Αιγαίο –

Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης –

Απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση της Περιφέρειας για να μην χαθεί το πρόγραμμα χρηματοδότησης


Ερώτηση προς τον περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου Νάσο Γιακαλη σχετικά με τη χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεις της Περιφέρειας κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος με τον Οικολογικό Άνεμο Ηλίας Γιαννίρης.

 

Σύμφωνα με την από 30/6/2011 πρόσκληση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» και συγκεκριμένα στη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:60/ ΑΛΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων δηλαδή το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν δράσεις δημιουργίας/ υποστήριξης πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον πολιτιστικό τομέα.

 

Επιλέξιμες δράσεις στην παραπάνω πρόταση αποτελούν:

  • ενέργειες για την δημιουργία, ενίσχυση και προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αποτελέσουν θεσμό περιφερειακής ή/και εθνικής εμβέλειας και θα επαναλαμβάνονται περιοδικά, αξιοποιώντας τις πολιτιστικές υποδομές της περιφέρειας και συμβάλλοντας στην τουριστική προβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  • Οι εκδηλώσεις αυτές είναι επιθυμητό να αναφέρονται σε όλους τους τομείς της καλλιτεχνικής δημιουργίας (ενδεικτικά λογοτεχνία, ποίηση, μουσική, χορός, θέατρο, εικαστικά, κινηματογράφος, λαϊκά δρώμενα αναγνωρισμένης ιδιαιτερότητας, αναγνώσεις-αναλόγια, διαδραστικές εφαρμογές, performance, ντοκυμαντέρ κλπ) και να συμπεριλαμβάνουν και συνοδευτικές εκπαιδευτικές δράσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.

 

Στην πρόσκληση γίνεται γνωστό ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού και των ενεργών φορέων της περιοχής που το υποστηρίζουν και διασύνδεση με σύγχρονες τάσεις του πολιτιστικού γίγνεσθαι (καινοτόμες ιδέες που θα συνδυάζουν την τοπική πολιτιστική παραγωγή με νέες τάσεις στο πολιτιστικό γίγνεσθαι, συνδυασμός τεχνών και γεγονότων και μεγαλύτερο δυνατόν θεματολόγιο δραστηριοτήτων πολιτισμού). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 500,000 € για το 2011 ενώ προβλέπεται η συνέχιση του έργου για 3 χρόνια. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους το χρονικό διάστημα από τις 30/6/2011 μέχρι και τις 23/9/2011.

 

Στις 12 Απριλίου 2011 ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο είχε κάνει παρέμβαση για τη συνέχιση των πετυχημένων εκδηλώσεων στο αρχοντικό Γεωργιάδη, αναφέροντας και την ανάγκη αξιοποίησης του παραπάνω χρηματοδοτικού εργαλείου. Κατά το περασμένο έτος η (κρατική) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υλοποίησε το πρόγραμμα «Ταξίδι τεχνών – πολιτιστικές διαδρομές στο Αιγαίο» με προϋπολογισμό 450.000 €. Η λογική των εκδηλώσεων αυτών (υλοποίηση λίγων εκδηλώσεων – πολύ υψηλού προϋπολογισμού) ήταν εντελώς αντίθετες με το πνεύμα των εκδηλώσεων του αρχοντικού Γεωργιάδη. Τα τελευταία χρόνια στη Λέσβο είχε γίνει μια σημαντική προσπάθεια από τη Νομαρχία Λέσβου με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο αρχοντικό Γεωργιάδη τους καλοκαιρινούς μήνες. Μετά την ενεργοποίηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου χαιρόμαστε ότι συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια και για τη φετινή χρονιά. Στηρίζοντας την τοπική πολιτιστική παραγωγή, και με εκδηλώσεις χαμηλού προϋπολογισμού και ελεύθερης εισόδου προς τους θεατές, επιτεύχθηκε να καθιερωθεί ένας θεσμός πολιτισμού για τη Λέσβο που παράλληλα ενίσχυσε και το τουριστικό προφίλ του νησιού.

 

Ερωτάται η περιφερειακή αρχή:

  • Ποιες είναι οι προτεραιότητες και ο προσανατολισμός της για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα νησιά του Βορ. Αιγαίου;
  • Καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πλησιάζει (23/9/2011) καλείται η περιφερειακή αρχή να μας ενημερώσει άμεσα πώς σκέπτεται να αξιοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα έτσι ώστε να συνεχιστούν επιτυχημένες εκδηλώσεις όπως αυτές του αρχοντικού Γεωργιάδη στη Λέσβο και να οργανωθούν ανάλογες εκδηλώσεις στα άλλα νησιά