Αρχική Νέα Τοπικά ΔΣ Χίου: συνεδρίαση 26/9- ημερήσια διάταξη

ΔΣ Χίου: συνεδρίαση 26/9- ημερήσια διάταξη

6

Δημόσια συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμο Χίου, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις 7.00 μ.μ..
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου «Μιχ. Βουρνούς» και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Αρ. θέματος

Θέμα

Εισηγητής

1

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου.

κ. Γιαννάρας, Πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ.

2

Έγκριση απόφασης του Ν.Π. για τροποποίηση του προϋπολογισμού του.

κ. Γιαννάρας, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

3

Έγκριση απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ. για τροποποίηση του προϋπολογισμού της.

κ. Φυτούσης, Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.

4

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση-Κωδ. Πρόσκλησης 28» για την «Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δ. Χίου».

Τμήμα Μηχανοργάνωσης

5

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση των έργων «Αποπεράτωση τμήματος παραλίας Παντουκειούς» & «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου γραφείου Τ.Κ. Συκιάδας».

κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

6

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παρόδου δρόμου Αγ. Ειρήνης».

κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

7

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών αυτοκόλλητων επιγραφών για τους κάδους απορριμμάτων».

κ. Μαρτάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

8

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης ρίψης μπαζών για τον σκουπιδότοπο».

κ. Μαρτάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

9

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση της προμήθειας πινάκων ανακοινώσεων.

κ. Μαρτάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

10

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την «Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών».

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

11

Έγκριση προμήθειας ειδών πυροπροστασίας και υλικών κατάσβεσης για την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων πυρασφάλειας.

κ. Θλιβίτου, Αντιδήμαρχος Ιωνίας

12

Έγκριση προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου.

Τμήμα Προμηθειών

13

Έγκριση προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου Δημοτικής Αστυνομίας.

Τμήμα Προμηθειών

14

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Πατρικών».

κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

15

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία έτους 2010».

κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

16

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 2 Δήμου Καρδαμύλων».

κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

17

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Καλαμωτής».

κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

18

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Ελάτας».

κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

19

Αυτοδίκαια λύση της Π.Σ. μεταξύ των πρώην Δήμων Χίου και Καρδαμύλων για την εκπόνηση του ΣΧΟΑΠ Καρδαμύλων.

κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

20

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την σύνταξη της μελέτης «Μουσειογραφική μελέτη για το Ναυτικό Μουσείο Καρδαμύλων»-Αποδοχή εκθεμάτων του Μουσείου.

κ. Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Χίου

21

Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Ακινήτων Α.Ε. του έργου «Καταγραφή ακίνητης περιουσίας του Δ. Χίου».

Πρόεδρος Α.Α. Α.Ε.

22

Αξιοποίηση Μύλων Βροντάδου & Χίου, (Ταμπάκικα).

κ. Μούνδρος, Αντιδήμαρχος Δ. Ομηρούπολης

23

Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Βενιζέλου 75Β.

Οικονομική Υπηρεσία

24

Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Οικονομική Υπηρεσία

25

Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές της Γ δόσης των Κ.Α.Π.

κ. Νύκτας, πρόεδρος Δ.Ε.Π.

26

Διαγραφές οφειλών.

Οικονομική Υπηρεσία

27

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Οικονομική Υπηρεσία

28

Συμμετοχή του Δ. Χίου στην έκθεση «POLIS 2011».

κ. Δήμαρχος

29

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Στηρίζουμε τη Χίο».

κ. Μούνδρος, Αντιδήμαρχος Ομηρούπολης

30

Έγκριση δαπανών για τις εθνικές εορτές Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2011.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

31

Τοποθέτηση περιπτέρου στην περιοχή «Τάγμα Δεσπότη».

κ. Στεφάνου, Αντιδήμαρχος Χίου

32

Τροποποίηση της αριθ. 27/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Κλεισσάς, Πρόεδρος Δ.Σ.

33

Έγκριση των ισολογισμών των πρώην Κοινωφελών Επιχειρήσεων μέχρι 5/5/2011.

κ. Κοντούδης, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

34

Έγκριση ισολογισμού έναρξης της νέας ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

κ. Κοντούδης, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

35

Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

κ. Κοντούδης, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

36

Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολικού Χίου.

κ. Νύκτας, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

37

Διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΑΡΙΚΟΠΑ» Δημ. Ενότητας Ιωνίας

Οικονομική Υπηρεσία

38

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αργολιθοδομών στην περιοχή Κάνδυλα ποταμού.

κ. Αποστολίδης,

Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσίας

39

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αργολιθοδομών ρεμάτων και καθαρισμός στην περιοχή Σπηλαδίων».

κ. Αποστολίδης,

Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσίας

40

Μετακινήσεις

κ. Κλεισσάς, πρόεδρος του Δ.Σ.

41

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πλατείας Γ. Παπανδρέου