Αρχική Νέα Οικονομία Εκπαίδευση στη Βιολογική Γεωργία στα Μεστά

Εκπαίδευση στη Βιολογική Γεωργία στα Μεστά

13

 

Δελτίο Τύπου

 

 

Εκπαίδευση στη Βιολογική Γεωργία

Με Χρήση Τεχνολογικών Εργαλείων & Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Αντικειμένων 


Δάσκαλοι, εκπαιδευτές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιολογικής γεωργίας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το σχολείο “Joint IT-Enhanced Organic & Sustainable Education Training Course” που πραγματοποιείται στις 4 – 11 Οκτωβρίου 2011 στα Μεστά της Χίου. Το σχολείο θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε θέματα Βιολογικής και Αειφόρου Γεωργίας, συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους εκμάθησης με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιακών εκπαιδευτικών αντικειμένων. 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων στο χώρο της βιολογικής γεωργίας, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, προκειμένου να προωθηθούν καινοτόμες μέθοδοι για την ανάπτυξη της γεωργίας και στην Ελλάδα, με χρήση σύγχρονων βιολογικών μέσων. Επιπλέον, φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τον διάλογο ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους καταναλωτές σχετικά με τις αρχές και τους στόχους της βιολογικής γεωργίας, τη θετική επίδρασή της στο περιβάλλον, καθώς και τη σωστή εκμετάλλευση των πόρων της Βιολογικής Γεωργίας. Οι στόχοι της εκπαίδευσης συνάδουν απόλυτα με το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιολογικά τρόφιμα και τη γεωργία, με βασικό σύνθημα “Βιολογική Γεωργία. Καλή για τη φύση, καλή και για εσάς”. 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) και την Agro-Know Technologies, με τη συμμετοχή της Ελληνογερμανικής Αγωγής, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υπο-προγράμματος Grundtvig (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης), και των Ευρωπαϊκών έργων Organic.Lingua, VOA3R, I.S.L.E., Rural Inclusion, Organic.Balkanet, Organic Edunet, CerOrganic, Organic Mednet και eCOTOOL. 

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκδήλωση Green Ideas 2011! που πραγματοποιείται στις 5-7 Οκτωβρίου στα Μεστά της Χίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο διεθνές γεγονός “The Green Ideas: Green Education for Green Innovation”, που φέρνει σε επαφή ανθρώπους και ιδρύματα από τον χώρο της εκπαίδευσης σε θέματα γεωργίας, βιοποικιλότητας και υπαίθρου, με στόχους: 

* τη διερεύνηση και την προώθηση συνεργασιών για την αξιοποίηση της συλλογικής εμπειρίας, των ορθών πρακτικών και των τεχνολογικών εργαλείων τα οποία εφαρμόζονται παγκοσμίως 
* τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός «πράσινου» εκπαιδευτικού δικτύου, με την κατάρτιση και συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, διαθέσιμου στο διαδίκτυο. 

Το Green Ideas 2011 σκοπεύει να αποτελέσει το πρώτο από μια σειρά παρόμοιων γεγονότων που θα εστιάσουν στο πώς η «πράσινη» καινοτομία μπορεί να διευκολυνθεί από την εκπαίδευση και την τεχνολογία. 

Επικοινωνία 

Δρ. Βασίλειος Πρωτονοτάριος, email: vprot@agroknow.gr, Tηλ:             210 68 97 905       

Χαράλαμπος Θανόπουλος, email: cthanopoulos@agroknow.gr, Tηλ:             210 68 97 905       

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις είναι διαθέσιμες: 

http://wiki.agroknow.gr/agroknow/index.php/ITOrgEd_2011 

http://wiki.agroknow.gr/agroknow/index.php/Green_Ideas_2011