Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή 10 Οκτώβρη 2011: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

10 Οκτώβρη 2011: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

20

 « Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: ένας παλαιός αγώνας που συνεχίζεται»

 

 Η ψυχική υγεία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Έρευνες δείχνουν ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή το 20% του πληθυσμού μπορεί να νοσήσει από κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής.

            Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως ψυχική διαταραχή κάθε νόσο που επηρεάζει την προσοχή, τη συγκέντρωση, την σκέψη, την αντίληψη, το συναίσθημα, την κρίση, την ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης και γίνεται εμφανής στην συμπεριφορά του ατόμου ή επιδρά στο επίπεδο της λειτουργικότητάς του.

Παλιότερα οι ψυχιατρικοί ασθενείς με σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με τον εγκλεισμό σε ψυχιατρικά ιδρύματα, στα οποία περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους – αν όχι όλη.

Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα οι αντιλήψεις άλλαξαν. Ανακαλύφθηκαν νέες κατηγορίες φαρμάκων με τα οποία ελέγχονται καλύτερα τα συμπτώματα των πασχόντων. Δημιουργήθηκαν δομές – υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσα στην κοινότητα και ξεκίνησε η προσπάθεια επανένταξης των χρόνιων ασθενών στον τόπο που ζούσαν (αποασυλοποίηση). Πρεσβευτής αυτής της προσπάθειας είναι η Κοινοτική Ψυχιατρική, η οποία βασιζόμενη σε συγκεκριμένες αρχές και μεθόδους αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που παρουσιάζουν ψυχικές δυσκολίες στον τόπο κατοικίας τους.

Στη χώρα μας, από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 μέσω προγραμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε η δημιουργία υποδομών που εγγυώνται τόσο την συνέχεια και την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης όσο και τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών φροντίδας. Για το σκοπό αυτό έγινε μια σημαντική προσπάθεια να δημιουργηθούν ειδικές δομές. Σ’ αυτές ανήκουν οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι ξενώνες, τα οικοτροφεία καθώς και τα Κέντρα Ημέρας και τα Προστατευμένα Εργαστήρια που ενισχύουν την απασχόληση. Αυτή η μεταβολή του κέντρου βάρους της αντιμετώπισης των ασθενών από το νοσοκομείο στην κοινότητα αποτελεί την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.

Ο ψυχιατρικά άρρωστος με κατάλληλη θεραπεία και υποστήριξη μπορεί να συμβιώσει αρμονικά μέσα στον κοινωνικό του χώρο. Η αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της κοινότητας στην οποία ζει, περιορίζει τις άσκοπες μετακινήσεις των αρρώστων και βοηθά στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. 

Δυστυχώς όμως, τελευταία, με τις ανακοινώσεις για τις περικοπές στους προϋπολογισμούς για την ψυχική υγεία έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον οπισθοδρόμησης το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα των ασθενών σε ισότιμη αντιμετώπιση, αναιρώντας παράλληλα την υποχρέωση του κοινωνικού κράτους για παροχή φροντίδας στους έχοντες την ανάγκη του. Είναι πλέον φανερό για όλους εμάς, τους εργαζόμενους στην ψυχοκοινωνική φροντίδα, ότι η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα του 2011 απειλείται.  Αναγνωρίζουμε πιο ξεκάθαρα από ποτέ ότι η Κοινωνική Ψυχιατρική αποτελεί ένα συνεχή αγώνα που θα συνεχίζεται μέχρι να εδραιωθούν τα βασικά δικαιώματα  θεραπείας σε μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας.

                                                                                                                   


                                                                                      
Πίπα Ελένη,

Κοινωνική Λειτουργός

 Κινητή  Μονάδα  Ψυχικής  Υγείας Χίου