Αρχική Νέα Τοπικά Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. Χίου σήμερα, 24/10

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. Χίου σήμερα, 24/10

20

 Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίουθα διεξαχθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου «Μιχ. Βουρνούς» την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας έγκειται στο γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων και α)Υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να ληφθούν αποφάσεις,
β)Πρέπει να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων,
γ)Πρέπει να γίνουν αποδεκτά αιτήματα δημοτών προκειμένου να μην χάνονται έσοδα για τον Δήμο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24/10/2011.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Αρ. θέματος    Θέμα
Εισηγητής   
1    Έγκριση υποβολής προτάσεων για τα Ο.Π.Α.Α.Χ.
Τεχνική Υπηρεσία   
2    Έγκριση προϋπολογισμού Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου.
κ. Μάντικας , Πρόεδρος ΟΠΚΔΧ   
3    Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδυνάτους κατοίκους του Δήμου Χίου.
κ. Δήμαρχος   
4    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Χίου.
Οικ. Υπηρεσία   
5    Μείωση προστίμων σε κτηνοτρόφους.
κ. Σκούφαλος, επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας   
6    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για εκτέλεση έργων.
κ. Δήμαρχος   
7    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προύπολογισμού για εκτέλεση προμηθειών.
κ. Δήμαρχος   
8    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για εκτέλεση έργων για αποκατάσταση ζημιών στην θεομηνία.
κ. Δήμαρχος   
9    Συνδιοργάνωση Γενικής Εμπορικής Έκθεσης Β. Αιγαίου «Κατοικία & Γιορτινή αγορά 2011.»
κ. Δήμαρχος   
10    Συμμετοχή Δήμου Χίου στην 27η Philoxenia 2011.
κ. Δήμαρχος.   
11    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου από το Συνεταιρισμό Μαστιχοπαραγωγών Νεοχωρίου στο Δήμο Χίου.
κ. Αποστολίδης, Αντιδήμαρχος   
12    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   
13    Παράταση μίσθωσης παραλιών μέχρι 31/12/2011 στο Δήμο Αμανής.
κ. Χρίτης, Αντιδήμαρχος   
14    Έγκριση αποφάσεων της ΔΕΥΑΝΧ για τροποποίηση του προϋπολογισμού.
κ. Φυτούσης, πρόεδρος της ΔΕΥΑΝΧ μειοψηφίας   
15    Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των μύλων στην περιοχή Δήμου Ιωνίας.
κ. Θλιβίτου, Αντιδήμαρχος Ιωνίας   
16    Έγκριση μελέτης ανακύκλωσης.
Τεχνική Υπηρεσία   
17    Ορισμός Δ.Σ. στο Λιμενικό Ταμείο Χίου.
κ. Δήμαρχος.   
18    Αποδοχή αιτημάτων δημοτών σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Δήμου Χίου.
Οικ. Υπηρεσία