Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πειραματικά Σχολεία- ενημέρωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Πειραματικά Σχολεία- ενημέρωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

27

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. σε μια προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης του θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων, μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου (Ν 3966/24-05-2011), προχώρησε στον ορισμό των πρώτων Πρότυπων Πειραματικών σχολικών μονάδων της χώρας. Τα εν λόγω σχολεία αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν στο θεσμό, βάσει των κριτηρίων της Υπ. Απόφασης 91327/Δ2/09-08-2011 (ΦΕΚ 2013 τ.Β΄./09-09-2011) και της εγκυκλίου για την αναλυτική μοριοδότηση (Α.Π. 97429/Δ4 30-08-2011).

Επισημαίνεται ότι, κατά την αρχική εφαρμογή του Νόμου, τα σχολεία τα οποία ορίζονται ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, σε πιλοτικό επίπεδο, δεν μπορεί να υπερβούν τα 15 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία, τα 15 Γυμνάσια και τα 15 Λύκεια. Ο περιορισμός αυτός, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι για τη διαδικασία αξιολόγησης υπέβαλαν υποψηφιότητα 36 Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία, 22 Γυμνάσια και 18 Γενικά Λύκεια, είχε ως επακόλουθο το μη ορισμό ως Πρότυπων Πειραματικών μερικών εκ των ιστορικότερων και πραγματικά αξιόλογων σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν διαγράψει αξιομνημόνευτη πορεία στα παιδαγωγικά δρώμενα της χώρας και των τοπικών κοινωνιών που τις πλαισιώνουν.

Η Περιφέρειά μας εκπροσωπήθηκε επάξια από δύο σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έλαβε θετική αξιολόγηση για τη μία εξ αυτών, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την εκπαιδευτική μας κοινότητα, αλλά, κυρίως, για την τοπική κοινωνία της Λέσβου. Η ίδια η συμμετοχή των σχολικών μας μονάδων αντικατοπτρίζει, αφενός, την υψηλή στοχοθεσία των άξιων εκπαιδευτικών μας να καταστήσουν τα σχολεία μας «κυψέλες αριστείας και εφαρμογής πειραματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων» και, αφετέρου, την επιθυμία των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου να διατηρήσουμε ζωντανή την αίγλη και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Γιάννης και Αριστείδης Δελής», ένα σχολείο πρωτοπόρο, με λαμπρή και επιτυχημένη δράση σε θέματα τοπικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, κατέβαλε το δικό του αγώνα ανάμεσα σε πολύ ισχυρές υποψηφιότητες προερχόμενες από όλες της περιοχές της Ελλάδας, δίχως, ωστόσο, να επιτύχει την ένταξή του στο θεσμό σε αυτή τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής. Κάθε σχολική μας μονάδα, Πρότυπη Πειραματική ή μη, αποτελεί αδιαμφισβήτητη κοιτίδα παραγωγής ιδεών και ένα πραγματικό «εργαστήρι σφυρηλάτησης ψυχών», κάτι που συχνά δε συνδέεται μόνο με τους ανάλογους τίτλους, αλλά απορρέει από την ουσιαστική, έμπρακτη προσφορά της στο μαθητή και το κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό και πολυετές παιδαγωγικό έργο που έχει να επιδείξει η εν λόγω σχολική μονάδα, εκφράζουμε την ένθερμη στήριξη μας σε κάθε νέα της προσπάθεια. Επιθυμία όλων μας, άλλωστε, αποτελεί η ένταξη του σχολείου ως Πρότυπου Πειραματικού στην επόμενη φάση αξιολόγησης.

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΤΡΙΑ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ