Αρχική Μαστίχα Αύξηση 25% στην τιμή μαστίχας

Αύξηση 25% στην τιμή μαστίχας

28Στο ποσό των 67,70 ΕΥΡΩ (23.068 δραχμές) το κιλό ορίστηκε η τιμή της καθαρής μαστίχας εσοδείας 2002- 2003 κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
Ο παραγωγός μαζί με την επιστροφή του ΦΠΑ 3,75 ΕΥΡΩ κατά κιλό (1.278 δρχ) θα λάβει συνολικά για την εσοδεία 71,45 ΕΥΡΩ (24.346 δρχ) κατά κιλό καθαρής μαστίχας.
Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση σε σχέση με την περσινή εκκαθάριση αυξήθηκε κατά 25%.
Το υπόλοιπο της εκκαθάρισης δεδομένου ότι  ο παραγωγός έχει λάβει προκαταβολή με την παράδοση της μαστίχας, θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των παραγωγών στην ΑΤΕ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Μάλιστα όπως σημειώνεται η ΕΜΧ για πρώτη φορά καταβάλλει την εκκαθάριση της εσοδείας εντός του έτους παραλαβής της.