Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Κωστής Μουσουρούλης: ερωτήσεις για ΞΕΝΙΑ Χίου, μαρίνα Χίου και πυροσβεστικό κλιμάκιο Αμανής

Κωστής Μουσουρούλης: ερωτήσεις για ΞΕΝΙΑ Χίου, μαρίνα Χίου και πυροσβεστικό κλιμάκιο Αμανής

9

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Κωστής Μουσουρούλης, Βουλευτής Ν. Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής, κατέθεσε στις 24/1/12 τις ακόλουθες Ερωτήσεις:

 Πρώην Ξενία Χίου: Ερωτάται ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, εάν ο ΕΟΤ και το Υπουργείο κατέληξαν σε πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου, όπως είχαν δεσμευτεί τον Ιούνιο 2011. Παράλληλα, επισημαίνεται διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία τα Ξενία Σπάρτης, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Άρτας, παραχωρούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  


 Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων πλοίων από τη μαρίνα της Χίου: Ερωτάται ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού για την εξέλιξη των διαδικασιών προκήρυξης σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι μετά τη διαβίβαση από το Βουλευτή των αναλυτικών οδηγιών που είχε αποστείλει ο Πρόεδρος του ΟΛΠ κ. Γ. Ανωμερίτης, για την εφαρμογή του νόμου σε αντίστοιχη περίπτωση στο λιμάνι του Πειραιά, το Υπουργείο είχε προχωρήσει στη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής που αποτελεί και το πρώτο βήμα της διαδικασίας.    

 Δημιουργία Πυροσβεστικού Κλιμάκιου στην Αμανή: Ερωτάται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εάν ολοκληρώθηκε η αναδιάταξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που, σύμφωνα με προηγούμενη απάντησή του, είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του θέματος.