Αρχική Νέα Οικονομία Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 από την εταιρεία μεταφορών «Αφοί Κασσουδάκη»

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 από την εταιρεία μεταφορών «Αφοί Κασσουδάκη»

156

Μια από τις μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η «Αφοί Κασσουδάκη», κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. Δηλαδή ζήτησε να ενεργοποιηθεί για λογαριασμό της η διαδικασία προστασίας από τους πιστωτές, που προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας. Με τα όσα ισχύουν έως σήμερα, ως πιστωτές αντιμετωπίζονται και οι εργαζόμενοι.


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της Λέσβου, η εταιρεία που έχει έδρα τη Χίο, διαθέτει 314 φορτηγά αυτοκίνητα και απασχολεί περί τους 350 με 400 εργαζομένους. Από αυτούς, οι 50 εργάζονται στη Χίο, ενώ στη Λέσβο απασχολούνται περί τα 10 άτομα (οδηγοί και αποθηκάριοι).


Οι αποθηκευτικοί χώροι της επιχείρησης στη Λέσβο βρίσκονται στην Παγανή της Μυτιλήνης.


Σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα της, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ με έδρα τη Χίο ιδρύθηκε τον Μάιο του 1999 από τους Σταύρο, Ιωάννη και Χριστοφή Κασσουδάκη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έχει υποκαταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λέσβο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο. Η πιο πρόσφατη μεγάλη επένδυσή της είναι η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με δελτίο τύπου στις 17 Ιανουαρίου του 2011).


Όπως σημειώνει η εφημερίδα δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Χίο για να διευκρινίσουν ποιες θα είναι επιπτώσεις στη λειτουργία της.


Η επιχείρηση την τελευταία δεκαετία με μια επιθετική πολιτική είχε αποσπάσει μεγάλο μέρος της τοπικής αγοράς στις μεταφορές.


Από τη στιγμή που η εταιρεία έχει κάνει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, δεν μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος της από τους πιστωτές της. Το μέτρο από τη μια προστατεύει την επιχείρηση, από την άλλη όμως σημαίνει ότι θα πάψει οποιαδήποτε επιπλέον πίστωση.


Δηλαδή οι εταιρείες που την προμήθευαν καύσιμα με πίστωση, θα πάψουν να τα προμηθεύουν, όπως κι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πάψουν να μεταφέρουν με πίστωση τα οχήματά της. Δηλαδή η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας είτε θα περιοριστεί δραστικά είτε θα σταματήσει ολοσχερώς.
Το κενό στη μεταφορική αγορά θα καλυφθεί από τις υπόλοιπες μεταφορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας, ενώ να σημειωθεί ότι μόλις πριν τρεις μήνες έκλεισε μία από τις μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες της Λέσβου, η ΚΙΦΑ.


(ΠΗΓΗ: ΕΜΠΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
                           ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)


Τι προβλέπει το άρθρο 99

Βασικά στοιχεία του νέου Πτωχευτικού Κώδικα για να υπαχθεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον 500.000 ευρώ, ενώ το δικαστήριο δεν επικυρώνει την συμφωνία εταιρίας – πιστωτών εάν:
α) ο οφειλέτης, κατά την σύνοψη της συμφωνίας, βρίσκετε σε κατάσταση παύσης των πληρωμών.
β) οι όροι της συμφωνίας δεν εξασφαλίζουν την διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
γ) θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν την συμφωνία.
δ) η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας συνομολογείτε για διάστημα πέραν των (2) δύο ετών από την επικύρωση της.


Με την επικύρωση της συμφωνίας αναστέλλετε η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, αίρετε αυτοδικαίως η απαγόρευση έκδοσης επιταγών, αναστέλλετε για περίοδο 6 μηνών η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης.