Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον GreTIA-Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο διοργανώνεται διαβούλευση στο νησί της Χίου

GreTIA-Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο διοργανώνεται διαβούλευση στο νησί της Χίου

21

 Στα πλαίσια του Προγράμματος GreTIA-Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο διοργανώνεται διαβούλευση στο νησί της Χίου, στις 30 Οκτωβρίου, και ώρα από 18:00 έως 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Μιχαήλ Βουρνούς» στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

 H εν λόγω διαβούλευση αποτελεί σημαντική συνιστώσα της μελέτης και είναι η δεύτερη κατά σειρά που διοργανώνεται στο νησί της Χίου. Αφορμή για τη δεύτερη αυτή διαβούλευση στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το νησί της Χίου. Η διαβούλευση περιλαμβάνει δυο ενότητες:

        Η πρώτη ενότητα αφορά στις Μεταφορές και στο Περιβάλλον.

        Η δεύτερη ενότητα αφορά στον Τουρισμό και στο Περιβάλλον.

Η διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή, ταξινόμηση και αξιοποίηση των απόψεων (πολιτική, στόχοι, αναπτυξιακές κατευθύνσεις, προτεραιότητες) των φορέων και ειδικών που έχουν άμεση σχέση και εν μέρει προσδιορίζουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των μεταφορών, του τουρισμού και του περιβάλλοντος της Χίου και συγκεκριμένα:

 

1.       την ανταλλαγή απόψεων με τους τοπικούς φορείς του νησιού σχετικά με τις οικονομικές, περιβαλλοντολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς  στον Τουρισμό και τις Μεταφορές του νησιού, 

2.       την καθιέρωση του διαλόγου για την ανάπτυξη μίας νέας προσέγγισης βασιζόμενης στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και των φορέων.

3.       την κατάθεση θέσεων και προτάσεων, την ταξινόμησή τους και την αξιοποίησή τους για την άριστη πραγματοποίηση του GreTIA, και

4.       τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου φορέων-κοινωνικών εταίρων, με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site του  GreTIΑ στο:

http://gretia.aegean.gr.

 

Ευελπιστούμε ότι θα καλύψετε την εκδήλωση επικοινωνιακά, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν παρευρεθούν να λάβουν γνώση όσων ειπωθούν από τους συμμετέχοντες.

 

Για την οργανωτική επιτροπή

Αμαλία Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια

Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών