Συνδιάσκεψη για τη Ευρω-Μεσογειακή Ταυτότητα στο Πανεπιστήμιο

    10


    Διεθνής Συνδιάσκεψη για την “Ευρω-Μεσογειακή Ταυτότητα”, πραγματοποιείται στη Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου.