Αρχική Νέα Τοπικά Εισαγωγή υποψηφίων μαθητών με αναπηρία στην Γ’ θμια εκπαίδευση

Εισαγωγή υποψηφίων μαθητών με αναπηρία στην Γ’ θμια εκπαίδευση

5

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις μπορούν να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι εν λόγω υποψήφιοι σε πρώτη φάση θα κληθούν να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που θα συσταθούν σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους. Παρακαλείστε να ενημερώσετε σε τυχόν ερώτημα των μελών σας ότι οι εν’ λόγω υποψήφιοι πρέπει να απευθυνθούν στους Διευθυντές των ΓΕΛ – ΕΠΑΛ για την ανωτέρω διαδικασία (δικαιολογητικά τρόπος απόκτησής τους κ.λπ.).

Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, υπόδειγμα της αίτησής, καθώς και πίνακας με τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας,  «οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

 

Προσοχή: Αποκλειστικά και μόνο υποψήφιοι με :

α) Μειωμένη οπτική οξύτητα (ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%)  και 

β) κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%

εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. εφόσον δεν διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας  σε ισχύ. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας,  μόνο οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση  στα ΚΕ.Π.Α. αποκλειστικά έως 28/02/2013.

Οι μαθητές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα καταθέσουν αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. της περιοχής τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ, τηλ. 2271020034.  

 

Με εκτίμηση

ΤΟ Δ.Σ.

ΤΗΣ Π.Ο.Α.μεΑ.Β.Α.