Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Χίου: Τώρα δικαίωμα στη γνώση σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας...

Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Χίου: Τώρα δικαίωμα στη γνώση σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου

7

 Συνεχίζονται ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 15/02/13, οι εγγραφές για τον Β’ κύκλο μαθημάτων του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Χίου της διδακτικής περιόδου 2012-2013 με τον γενικό τίτλο: «Η τέχνη της Επικοινωνίας: Γιατί επικοινωνιακός γίνεσαι, δε γεννιέσαι». Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί σε 12 εισηγήσεις 3ωρης διάρκειας σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη, ώρες 17:00 έως 20:00.

 Στο πλαίσιο του παραπάνω κύκλου οι σπουδαστές θα αποκομίσουν μια πλήρη εικόνα των διαστάσεων του όρου Επικοινωνία σε όλες τις πτυχές της ζωής. Θα μάθουν πώς να κτίσουν την αυτοπεποίθηση τους, πώς να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους και να δυναμώσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους, και τελικά να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία στο πεδίο της επικοινωνίας, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινότητα τους και διασφαλίζοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

 Ο σχεδιασμός του προγράμματος του παραπάνω κύκλου γίνεται σε συνεργασία με τον Αντρέα Θεοδωρακόπουλο, Σύμβουλο Επικοινωνίας – Καθηγητή Δημοσίων Σχέσεων στην Σχολή Δημοσιογραφίας του Antenna και Εμπορικό Διευθυντή του Antenna.

 Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και με σειρά προτεραιότητας από την ιστοσελίδα του Α.Λ.Π.: www.alp.edu.gr και με email στο info@alp.edu.gr.

 Στο Α.Λ.Π. δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ενήλικες πολίτες που το επιθυμούν, ανεξαρτήτου ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου , καταβάλλοντας το συμβολικό ποσό εγγραφής των 60 ευρώ, ενώ με την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου θα λάβουν ανάλογο πιστοποιητικό παρακολούθησης. Την λειτουργία του Α.Λ.Π. διέπει κανονισμός, η τήρηση του οποίου είναι απαραίτητη για την απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού.