Αρχική Νέα Τοπικά Επιμελητήριο- συνεδρίαση, παρουσίαση έρευνας για το who is who των τούρκων επισκεπτών

Επιμελητήριο- συνεδρίαση, παρουσίαση έρευνας για το who is who των τούρκων επισκεπτών

8


Με πρώτο θέμα την παρουσίαση 
αποτελεσμάτων Έρευνας που διεξήχθη από το Επιμελητήριο Χίου με στόχο την άντληση πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Τούρκων τουριστών, συνεςδριάζει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στις 6.30 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου. Η έρευνα θα δώσει επίσης πληροφορίες για το βαθμό ικανοποίησης των τούρκων τουριστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διαμονή τους.
Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
 
ΘΕΜΑ 2ο: Ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αποτροπή της σχεδιαζόμενης συρρίκνωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

ΘΕΜΑ 3ο: 15η Γενική Εμπορική Έκθεση Βορείου Αιγαίου «ΠΡΟΤΑΣΗ 2013».

ΘΕΜΑ 4ο: Πληρωμή Συνδρομής ΕΟΑΕΝ έτους 2012.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.