Αρχική Νέα Τοπικά Σύσκεψη στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού

Σύσκεψη στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού

7

 Συνάντηση με τους τουριστικούς φορείς της Χίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στη 1.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Χίο στα πλαίσια της συνεργασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού.


Αντικείμενο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου αποτελεί:


§         Η καταγραφή των σημαντικών τουριστικών πόρων και δραστηριοτήτων ανά νησί – προορισμό.


§         Η καταγραφή ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τη τουριστική προσφορά, ζήτηση και απόδοση ανά νησί


§         Η ανάλυση της κατάστασης ανά νησί και παρακολούθηση-αξιολόγηση των τουριστικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.


§         Η υποστήριξη των τοπικών φορέων – διαχειριστή προορισμού σχετικά με   
α) την αξιολόγηση της κατάστασης ανά νησί-προορισμό και
β) την επεξεργασία προτάσεων δράσης για τη διαχείριση του προορισμού σε ό,τι αφορά τη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την προβολή –προώθηση του προορισμού.