Αρχική Νέα Τοπικά ΛΑΣ: για την καλύτερη διαχείριση των σκουπιδιών

ΛΑΣ: για την καλύτερη διαχείριση των σκουπιδιών

6

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

 Οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Χίου    για  αποτελεσματική λύση   στο πρόβλημα των σκουπιδιών με αφορμή την 7η Πανελλήνια Σύνοδο ΦοΔΣΑ στη Χίο .

 

            Από την πρόκληση της συνόδου με την πληθώρα εταιρειών-χορηγών, γίνεται φανερό ότι γύρω από το ζήτημα των απορριμμάτων έχει στηθεί χορός εκατομμυρίων , τα οποία θα μαζεύονται από τους αποδέκτες των υπηρεσιών , δηλαδή όλους εμάς. Με απλά λόγια μιλάμε για χοντρές επιχειρηματικές «μπίζνες»  και σε ρόλο προωθητή τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και τις πρόθυμες δημοτικές αρχές , όπως η πλειοψηφία του Δήμου Χίου. Από αυτή τη λογική δεν απέχουν και τα υπόλοιπα κόμματα που η πολιτική τους στριμώχνεται στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(ΣΥΡΙΖΑ, Αν. Ελ. κλπ)


Μεταξύ των «στόχων για τη διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας» αναφέρεται και η εφαρμογή της κοινοτικής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» (ρυπαίνων θεωρείται, ποιος άλλος, η λαϊκή οικογένεια!). Δεν πρόκειται για μια τυπική παράθεση αλλά για την ουσία της τιμολογιακής πολιτικής που προβλέπεται να ακολουθηθεί, με βάση την οποία το σύνολο των υψηλών λειτουργικών δαπανών και πρόσθετων τελών (π.χ. το φορομπηχτικό «τέλος ταφής» από 1.1.14) και το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την κατασκευή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων θα παρθεί από το πενιχρό εισόδημα – όσο απόμεινε – της λαϊκής οικογένειας.


Στην ουσία, το λαϊκό εισόδημα θα τροφοδοτεί τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, καθώς στους στόχους του ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνεται και η «Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον επιχειρηματικό», ξεκάθαρη δηλ. ιδιωτικοποίηση, με προτεραιότητα, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία από τα άλλα ΠΕΣΔΑ, τις μονάδες «Μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας» σύμμεικτων απορριμμάτων (Μ.Β.Ε). Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι στις μονάδες αυτές το ΠΕΣΔΑ Β. Αιγαίου προβλέπει να οδηγείται το 83,5% των παραγομένων δημοτικών απορριμμάτων το έτος αναφοράς 2015, με την υπόθεση ότι τότε θα τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες αυτές.

            Τα παρακάτω  αιτήματα που παραθέτουμε ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, είναι αυτά που ανταποκρίνονται  στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, είναι αιτήματα που αφορούν τους όρους ζωής και τη διασφάλιση του φυσικού μας πλούτου. Είναι αιτήματα που απαντούν στο σήμερα, και για αυτό  καλούμε τον λαό της ΧΙΟΥ  να τα υιοθετήσει και να τα διεκδικήσουμε από κοινού.  Σε ότι αφορά την Λαϊκή Συσπείρωση ΧΙΟΥ θα συνεχίσει τον αγώνα για την υλοποίηση τους, από οποιαδήποτε θέση και σε όλα τα πεδία.


ü   Διαμόρφωση Περιφερειακού Σχεδιασμού, στα πλαίσια ενός  εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός να  υλοποιηθεί από το κράτος  και να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. 


ü   Να εκλογικευτούν τα αντισταθμιστικά ποσά που πληρώνει ο λαός για τη διαχείριση απορριμμάτων, με στόχο την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών που αποτελούν μια δεύτερη φορολογία του λαού. 


ü   Να χωροθετήσει άμεσα η κυβέρνηση (Συναρμόδια υπουργεία –αποκεντρωμένη διοίκηση – Περιφέρεια) τους αναγκαίους χώρους για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής των απορριμμάτων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, με βάση  τεκμηριωμένες επιστημονικοτεχνικά μελέτες,  χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, με όρους διαφάνειας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων.


ü   Να διασφαλιστούν με ευθύνη και δαπάνες του κράτους οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων που προβλέπονται για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α). Ένα Ο.Σ.Δ.Α πρέπει να περιλαμβάνει:  Α) Διαλογή στην πηγή.  Β) Σταθμό μεταφόρτωσης.   Γ) Μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων. Δ) Σχεδιασμός για προώθηση των ανακυκλώσιμων υλικών  σε κεντρική μονάδα ανακυκλώσιμων υλικών  (Περιφέρεια η κέντρο).  Ε) ΧΥΤΥ.   ΣΤ) Μονάδα επεξεργασίας βιολογικών υπολειμμάτων.   


ü   Να προχωρήσει παράλληλα η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ .


ü   Απορρίπτουμε την καύση των απορριμμάτων και  κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας.


ü   Να δημοσιευτούν, επιτέλους, ο σχεδιασμός  οι τεχνικές προδιαγραφές,  να προχωρήσει η χωροθέτηση και να αρχίσουν τα έργα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.


ü   Να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των νοσοκομειακών  αποβλήτων.


ü   Καμία συμμετοχή των ιδιωτών στην ανακύκλωση, η οποία δυστυχώς έχει παραδοθεί αμαχητί στους ιδιώτες , που «φαγώνονται» και μεταξύ τους. Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών από την Τοπική διοίκηση για τα προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, που είναι αναγκαία σε κάθε περιοχή. Χρηματοδότηση και στήριξή των δράσεων ανακύκλωσης ( κάδοι, οχήματα και συμβολή στο λειτουργικό κόστος) εξ ολοκλήρου από δημόσιους πόρους.


ü    Tην απόλυτη διασφάλιση σταθερής και μόνιμης εργασίας όλων των εργαζομένων με πλήρη δικαιώματα, στο υπόψη αντικείμενο ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους. Τη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των ΧΥΤΑ και των άλλων φορέων διαχείρισης των απορριμμάτων.


ü    Τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε συνδυασμό με το δραστικό περιορισμό του ρεύματος των σύμμεικτων και την ορθολογική μεταφορά μέσω σταθμών μεταφόρτωσης.


ü   Την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών, τη δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών.


ü   Να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμη στη νομοθεσία διαχείρισης των αποβλήτων, στη βάση εξυπηρέτησης των πραγματικών λαϊκών αναγκών και όχι των επενδυτικών προσδοκιών και των άλλων συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.