Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Υποτροφίες από Υπουργείο Αιγαίου

Υποτροφίες από Υπουργείο Αιγαίου

9


Μαθητικές υποτροφίες για κάθε Νομό σε πέντε έλληνες ερασιτέχνες αθλητές Σωματείων του Αιγαίου δίνει και φέτος το Υπουργείο Αιγαίου.
Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.