Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ημερίδα Υπουργείου Αιγαίου για άγονες γραμμές

Ημερίδα Υπουργείου Αιγαίου για άγονες γραμμές

10


Οι μεταφορές στις “άγονες γραμμές” του Αιγαίου Πελάγους και οι προοπτικές για μια οριστική αντιμετώπιση, είναι το αντικείμενο ημερίδας που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αιγαίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σήμερα στην Αθήνα.
Να σημειωθεί ότι ο σχετικός διαγωνισμός για τις 3 πρώτες άγονες γραμμές θα διενεργηθεί στις αρχές του 2004.